Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar därför från person till person.

Byggarbetsplatser, tåg, vägtrafik, motorbanor och industrier är några exempel på vanliga bullerkällor. Buller kan även komma inifrån byggnader, till exempel från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Om du störs av buller ska du i första hand prata med fastighetsägaren eller den person eller verksamhet som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller den som stör bör få rimlig tid för att utreda och åtgärda problemet.

Om störningen fortsätter trots att du kontaktat den ansvariga kan du göra en anmälan om störning till miljökontoret. Det är viktigt att du fyller i blanketten så noggrant som möjligt.

Anmäl en störning , 314.3 kB.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022