Nedskräpning

Har du klagomål på nedskräpning kan du kontakta oss via telefon eller e-post.

Vad räknas som avfall?

Avfall är enligt miljöbalken allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har något värde, t.ex. bilbatterier, kylskåp, trävirke, plastförpackningar och möbler.

Massor från dikningar, rörgravar och byggen klassas oftast också som avfall. Massor kan få återanvändas efter prövning hos tillsynsmyndigheten om det kan visas att det finns ett anläggningsändamål.

Vems ansvar?

Det är i första hand den som skräpat ned som ska städa upp sitt avfall. Du som äger en fastighet ansvarar för att hålla den städad. Exempelvis får du inte samla på skräp eller ha skrotbilar på tomten. Du får heller inte lämna trädgårdsavfall utanför din tomt.

Avfall som dumpats på allmän plats eller på någons fastighet ska tas om hand av nedskräparen eller av fastighetsägaren om denna accepterat dumpningen.

Om det inte går att ta reda på vem som skräpat ner, och om det inte är fastighetsägarens ansvar att städa upp, ska kommunen ta bort det skräp som slängs i naturen där allmänheten har insyn och där allemansrätten gäller.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022