Lämna synpunkter på förslag på kretsloppsplan

Publicerad: 18 november 2023

Du som bor, verkar och vistas i Älvdalens kommer att beröras av den nya kretsloppsplanens innehåll. Här kan du lämna synpunkter på planen.

Samrådstid 20 november – 17 december

Jag lämnar synpunkter som: * (obligatorisk)
Jag lämnar synpunkter som:
Senast uppdaterad: 18 november 2023