Avfallsregistret

Från den 1 november 2020 ska du med egen verksamhet rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Här kan du läsa mer om hur rapporteringen går till.

Att rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

För att främja en cirkulär ekonomi där allt mer avfall återanvänds samtidigt som mängden avfall minskar har det på EU-nivå beslutats att alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall. Detta för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet för att säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. I avfallsförordningen (2020:614), bilaga 3, går det att se om ditt avfall räknas som farligt avfall.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Rapporteringen kan göras antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API.

Notera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret ej ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.


Senast uppdaterad: 17 januari 2024