Vad tycker du om nedskräpning?

Hjälp oss i vårt arbete med att minska nedskräpningen inom kommunen genom att svara på vår enkät. Enkäten finns tillgänglig från 9 september till 29 september.

Hand som plockar upp skräp på marken

Just nu gör vi en undersökning där du som bor i Älvdalens kommun har möjlighet att svara på några frågor om nedskräpning. Enkäten tar några minuter att fylla i och är viktig för det fortsatta arbetet för en ren och trevlig kommun. Svara på länk till annan webbplatsenkätenlänk till annan webbplats

Enkäten har tagits fram i samarbete med övriga kommuner inom Dalarnas län. Samtliga kommuner i länet har målsättningar i sin Avfallsplan som säger att nedskräpning ska minska i tätorter, naturområden samt längs sjöar och vattendrag.

Nedskräpning är att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t.ex. fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, påsar, burkar, flaskor.

Gå till enkätenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 9 september 2019