Olyckor och kriser

Varje förskola eller skola har en handlingsplan med rutiner för att kunna hantera kriser som kan uppstå.

Handlingsplanerna för att hantera olyckor och kriser förvaras hos respektive förskola och skola.

Exempel på en akut och allvarlig kris kan vara

  • när ett barn skadas svårt eller avlider
  • att ett barns föräldrar eller syskon skadas svårt eller avlider
  • när personal skadas svårt eller avlider
  • en allvarlig sjukdom hos ett barn
  • en allvarlig sjukdom hos barns föräldrar eller syskon
  • större katastrof, olycka och så vidare.

Om en stor olycka eller en annan kris uppstår som innebär att många människor behöver hjälp och stöd, aktiveras kommunens krisstödsgrupp. Den kallas för POSOM och det är en förkortning som betyder psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Olycksfallsförsäkring

Älvdalens kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring. Det innebär att alla barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola är försäkrade.

Försäkringen gäller även under fritid och lov.

Om ditt barn läser på annan ort omfattas det inte av försäkringen.

Senast uppdaterad: 9 november 2023