Kurser, instrument och grupper

På musikskolan får du som är mellan 10 (ibland yngre) och 19 år prova att dansa och skapa musik, enskilt eller tillsammans med andra. Målet är att du som elev ska få uppleva den lycka och lust som musiken ger. Här ser du vilka instrument du kan spela och vilka kurser och grupper du kan vara med i.

Gitarrer på musikskolan

Instrument

Du kan välja mellan olika instrument som till exempel elbas, elgitarr, slagverk, piano, keyboard, dragspel och gitarr.

Vi har också många olika stråkinstrument som du kan välja mellan till exempel violin, viola, cello och kontrabas.

Du kan också välja ett blåsinstrument som till exempel tvärflöjt, klarinett, saxofon, oboe, fagott och blockflöjt.

Även sång och dans finns bland de instrument som du kan välja.

Grupper, orkestrar och ensembler

På musikskolan kan du välja från ett brett utbud av orkestrar och ensembler på olika nivåer.

Barn och unga som dansar jazz- och streetdans i musikskolans dansgrupp.

Vi har danskurser för alla åldrar i Älvdalen och i Idre. Dansen är främst inriktad mot jazz– och streetdance. Alla kurser avslutas med någon form av uppvisning, ofta i samarbete med musikskolans övriga elever. Det kostar 200 kronor per barn eller ungdom och kurs.

Danskurser vårterminen 2024

Vårterminens danskurser börjar vecka 4.

Tider för danskurser i Idre vårterminen 2024, start 23/1

Ålder

Tider i gymnastiksalen i Idre (Strandskolan)

Barndans, 4-6 år

tisdagar, jämna veckor 16.30—17.00

Nivå 1, 7-9 år

tisdagar, jämna veckor17.00—18.00

Nivå 2, 10-12 år

tisdagar, jämna veckor 18.00—19.00

Nivå 3, 13-15 år

tisdagar , jämna veckor 15.30—16.30

Tider för danskurser i Särna vårterminen 2024, start 30/1

Ålder

Tider i sporthallen i Säna (Buskoviusskolan)

Barndans, 4-6 år

tisdagar, ojämna veckor 16.30-17.00

Nivå 1, 7-9 år

tisdagar, ojämna veckor 17.00-18.00

Nivå 2, 10-12 år

tisdagar, ojämna veckor 18.00-19.00

Nivå ,, 13-15 år

tisdagar, ojämna veckor 19.00-20.00

Tider för danskurser i Älvdalen vårterminen 2024, start 22/1

Ålder

Tider i musikskolan i Älvdalen (Tingshuset)

Barnrytmik, 4-5 år

måndagar 16.30—17.00

Barndans, 6-7 år

måndagar 17.00—17.45

Nivå 1, 8-9 år

måndagar 17.45—18.45

Nivå 2, 10-12 år

måndagar 18.45-19.45

Nivå 3, 13-15 år

måndagar 19.45—20.45

Anmälan

Du kan anmäla ditt barn genom att skicka e-post till Elin på musikskolan.
Skriv önskad dansgrupp i ämnesraden och barnets namn i e-postmeddelandet. Det går också bra att fylla i och följa anvisningarna i blanketten.

Anmälan till musikskolans dans , 2.1 MB.

Det är med hjälp av projektpengar från Statens kulturråd som kan vi erbjuda danskurser på musikskolan.

Dragspelsensemblen är en hopslagning av musikskolans alla dragspelselever. Nivån varierar med enkla låtar som alla kan spela med i till mer komplicerade låtar för dig som kommit lite längre.

Första orkestern är en orkester på nybörjarnivå. Här får du lära dig att spela tillsammans, att börja och sluta samtidigt, räkna paus, spela med olika nyanser och grunderna i notläsning.

Gitarrorkestern är en ensemble med inriktningen klassisk gitarr. Här får du som elev träna på att spela melodispel, understämmor, basgångar och att kompa. Här har du också möjlighet att prova olika storlekar på gitarrer.

Musikskolans kör är öppen för alla elever från klass tre och uppåt. För dig som går en av våra ämneskurser är medverkan i kören kostnadsfri. För övriga tar vi ut en terminsavgift.

Ansökan till musikskolans kör , 2.1 MB.

Nybörjargrupp är en mindre grupp med elever som är nya på sitt instrument. Här tränar du tillsammans med andra som spelar samma instrument. Nybörjargrupp finns på flera olika instrument.

Om du inte vet vilket instrument du ska välja kan du gå någon av våra prova-på-kurser.

Du som går i klass 3 eller 4 kan prova på att spela olika instrument. Du får en enskild lektion i veckan och spelar tillsammans med andra i grupp en gång i veckan under 8 veckor. Vill du fortsätta att spela efter prova-på-kursen anmäler du dig till musikskolan och får förtur på det instrument som du har provat. Om du vill kan du prova mer än ett instrument, så länge inte kurserna krockar.

Rockgruppen är en ensemble för dig som vill spela i ett band. Här blandar vi elgitarr, elbas, trummor, keyboard och sång. Här vill vi utveckla för att kunna ha flera grupper på olika nivåer i gång samtidigt.

Skolorkestern vänder sig till dig som spelat några år och som kommit en bit på väg. Stämmorna i orkestern är anpassade för olika nivåer. Som ny i orkestern får du en lättare stämma, senare får du mer utmanande uppgifter.

Spelmanslag finns på flera nivåer. De flesta börjar spela i lilla laget, fortsätter i ungdomslaget och så småningom får du som vill spela med Älvdalens spelmanslag.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024