Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Musikskola, kulturskola

Målet för Musikskolan är att varje elev ska få uppleva den lycka och lust som kulturen kan erbjuda. Huvuduppgiften är att bevara och utveckla musiklivet i kommunen och ta tillvara de många musikaliska förmågor som finns.