Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Musikskola, kulturskola

Målet för Musikskolan är att varje elev ska få uppleva den lycka och lust som kulturen kan erbjuda. Huvuduppgiften är att bevara och utveckla musiklivet i kommunen och ta tillvara de många musikaliska förmågor som finns.