Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Musikskola, kulturskola

Målet för Musikskolan är att varje elev ska få uppleva den lycka och lust som kulturen kan erbjuda. Huvuduppgiften är att bevara och utveckla musiklivet i kommunen och ta tillvara de många musikaliska förmågor som finns.