Val av skola, anvisad plats

Du har rätt att välja vilken skola ditt barn ska gå i. Vi försöker att uppfylla dina önskemål, men det är inte alltid det går. Alla som söker kanske inte får plats på önskad skola.

Det vanligaste är att man väljer den skola som ligger närmast hemmet under hela skoltiden. Det är också den skola som barnet erbjuds plats på enligt närhetsprincipen. Men vilken skola som egentligen passar ditt barn bäst kan bara du veta.

Våra skolor är alltid öppna för den som vill hälsa på. Att få mer information om inriktningar och arbetssätt är extra bra för dig som ska välja skola till ditt barn för första gången.

Är du nyinflyttad till kommunen och har barn som ska gå i grundskolan? Då gör du en särskild ansökan som du hittar här.

Inskrivning i Älvdalens kommuns skolor för nyinflyttade , 27.6 kB.

Om du vill gå i grundskola här hos oss utan att vara skriven inom kommunen ska du söka om tillstånd att fullgöra din skolgång i Älvdalens kommun.

Ansök om tillstånd att fullgöra skolgång i Älvdalens kommun , 1.5 MB.

Vill du att ditt barn ska gå på en annan skola än den anvisade, eller om du av någon anledning vill byta skola under skolgången, fyller du i ansökan om att byta skola inom kommunen och lämnar till klasslärare eller rektor.

Ansök om att byta skola inom kommunen , 222 kB.

Tänk på att rätten till skolskjuts ändras om du väljer en annan skola än den anvisade.

Du kan också välja att söka plats för ditt barn i en annan kommuns grundskola. Det är den kommunens skola som beslutar om att ta emot eleven. Om den mottagande kommunen och skolan beslutar att ta emot ditt barn har den kommunen rätt till ersättning från Älvdalens kommun. Vänd dig till den kommun där du vill att ditt barn ska gå i skola.

Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem i annan kommun än elevens hemkommun , 320.2 kB.

Ska ditt eller dina barn flytta från Älvdalens kommun ska du meddela barnets nuvarande skola.

Anmäl utflyttning , 109 kB.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023