Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Studie- och yrkesvägledning

Du har din framtid i din egen hand! Det är både roligt och kan kännas väldigt jobbigt ibland. Därför finns studie- och yrkesvägledningen till din hjälp.

Ungdomar pratar om fortsatta studier och yrkesval med studie- och yrkesvägledningen

Hos studie- och utkesvägledaren kan du få hjälp och tips om var du kan hitta information och kunskap om utbildningar och arbeten som kan vara intressanta för dig. Du får hjälp med att fundera på vad det är du verkligen vill göra i framtiden så att du lättare kan fatta beslut om dina fortsatta studier och din väg in i arbetslivet.

Det här kan studie- och yrkesvägledaren hjälpa dig med:

  • Informera och vägleda inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen, inte minst uppmärksamma möjligheterna för dig som lever med en funktionvariation. Du kan både få information i grupp, och enskilt.
  • Att visa att du kan välja studier och yrken utifrån dina intressen och förutsättningar, men också berätta fakta om vad som krävs, och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika områden.
  • Se till att du får aktuell, tillförlitlig och tillgänglig information om de kurser och utbildningar som finns inom gymnasieskolan, övriga utbildningsvägar och om hur dina val under grundskoleåren påverkar dina möjligheten till vidare studier.
Senast uppdaterad: 13 augusti 2019