Studie- och yrkesvägledning

Du har din framtid i din egen hand! Det är både roligt och kan kännas väldigt jobbigt ibland. Därför finns studie- och yrkesvägledningen till din hjälp.

Ungdomar pratar om fortsatta studier och yrkesval med studie- och yrkesvägledningen

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp och tips om var du kan hitta information och kunskap om utbildningar och arbeten som kan vara intressanta för dig. Du får hjälp med att fundera på vad det är du verkligen vill göra i framtiden så att du lättare kan fatta beslut om dina fortsatta studier och din väg in i arbetslivet.

Studie- och yrkesvägledaren ska tillsammans med övrig personal på skolan hjälpa till med att:

  • informera och vägleda eleverna, från årskurs 1 till och med årskurs 9, inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen genom olika aktiviteter, studiebesök och övningar i att lära känna sig själv bättre.
  • särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder.
  • bidra till att eleverna lär sig att kritiskt granska information.
  • medverka till att elevernas studie- och yrkesval kan ske utifrån personliga intressen och förutsättningar, som är grundade i saklig information om studie- och arbetslivets kvalifikationskrav samt fakta om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden.

Studie- och yrkesvägledaren ska:

  • se till att alla elever får aktuell, tillförlitlig och tillgänglig information om de kurser och utbildningar som finns inom gymnasieskolan, övriga utbildningsvägar och om val inom den obligatoriska skolan som kan ha betydelse för möjligheten till vidare studier.
  • ge eleven enskilda vägledningssamtal och gruppvägledning.
  • fortlöpande informera övrig personal om nyheter och aktuella förändringar inom verksamhetsområdet.
  • vara till stöd för dem övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.
  • vid behov medverka vis elevvårds-, personal- och arbetskonferenser.
Senast uppdaterad: 4 maj 2022