Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Ansök om skolskjuts

När ditt barn börjar förskoleklass, klass fyra och klass sju ska du ansöka om skolskjuts. Senaste dagen att söka för att garanteras skolskjuts inför höstterminen 2020 är 15 maj. Ansökningar som kommer in senare garanterar inte att eleven hinner få sitt busskort innan skolstart. 

Elevens uppgifter
Barnet behöver skolskjuts från * (obligatorisk)
Barnet behöver skolskjuts frånVårdnadshavares uppgifter
Vid växelvis boende ska båda vårdnadshavarnas uppgifter angesSenast uppdaterad: 1 juni 2020