Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Ansök om skolskjuts

När ditt barn börjar förskoleklass, klass fyra och klass sju ska du ansöka om skolskjuts. Senaste dagen att söka för att garanteras skolskjuts inför höstterminen 2020 är 15 maj. Ansökningar som kommer in senare garanterar inte att eleven hinner få sitt busskort innan skolstart. 

Elevens uppgifter
Barnet behöver skolskjuts från * (obligatorisk)
Barnet behöver skolskjuts frånVårdnadshavares uppgifter
Vid växelvis boende ska båda vårdnadshavarnas uppgifter angesSenast uppdaterad: 22 april 2020