Ansök om skolskjuts i vår e-tjänst under 15 mars till 6 april. Alla i grundskolan som behöver skolskjuts ska göra en ansökan. Det gäller även dig med barn som redan har skolskjuts idag. Du gör en ny ansökan inför varje läsår. Ansökan kan göras hela tiden under året, men det kan längre tid att få ett beslut.

Ansök i e-tjänsten Skolskjuts - Ansökan för grundskolanlänk till annan webbplats

Ansöka utan e-legitimation

Om du inte har någon e-legitimation kan du istället ansöka via blankett.

Jag saknar e-leg och ansöker via blankett inför läsår 2021/2022, grundskolan.

Elever i grundsärskolan, familjehemsplacerade barn, elever med tillfälligt personnummer eller skyddad identitet söker på blankett.

Du ansöker om skolskjuts på blankett under perioden 15 mars till 6 april. Ansökan kan göras hela tiden under året, men det kan ta längre tid att få ett beslut.
Din ansökan skickas till:
Älvdalens kommun
Box 100
796 22 Älvdalen

Ansökningsblankett för grundsärskola, skolskjuts läsår 2021/2022

Behåll skolkortet under hela skolgången

Busskortet är en värdehandling. Eleven ska behålla busskortet så länge hen går i skolan. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Kortet kan spärras om barnet inte är berättigad skolskjuts eller om kortet missbrukas.