PRAO, praktik i skolan

PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och i Älvdalens kommuns grundskolor gör eleverna två praodagar i årskurs 6, fem dagar i årskurs 8 och fem dagar i årskurs 9.

högstadieelever på praktik i skolan prao

Praon är oftast den allra första gången en elev är ute på en arbetsplats på egen hand och syftet är att ge eleven kunskaper om arbetslivet i stort.

Prao är obligatoriskt och ingår i läroplanen och är skolans/huvudmannens ansvar. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval, enligt Skollagen kap 10 § 8 a.

För att få göra praktik på en arbetsplats måste skolan ha godkänt arbetsplatsen och upprättat ett praokontrakt.

Ansök om måltidsersättning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 mars 2022