Grundsärskola

Grundsärskola kan vara ett alternativ för barn som av olika skäl inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål. Det kan exempelvis bero på att barnet har en utvecklingsstörning eller har fått en stor och bestående funktionsvariation på grund av en hjärnskada.

Barn med färgglada fingrar i grundsärskolan

Grundsärskolan har en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Precis som grundskolan har grundsärskolan nio årskurser. Vår grundsärskola finns i Särna på Buskoviusskolan.

Den obligatoriska särskolan är uppdelad i två former; grundsärskola och träningsskola.

Undervisning kan bland annat ske genom att eleven går i en grundsärskoleklass. Andra varianter är att eleven integreras fullt ut i en grundskoleklass, eller att eleven integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen. En grundsärskoleklass är en liten grupp med hög personaltäthet.

För elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisning i ämnen finns, inom grundsärskola, inriktningen träningsskola där man i stället jobbar utifrån ämnesområden.

Träningsskolan har en annorlunda kursplan jämfört med resten av grundsärskolan och eleverna läser inte lika många teoretiska ämnen. Istället är ämnesområdena i kursplanen kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Senast uppdaterad: 10 juni 2021