Förskoleklass

Förskoleklassen är till för att ge en mjukare övergång mellan förskolan och skolan. Förskoleklassen ska på ett naturligt och tryggt sätt förbereda ditt barn för de fortsatta studierna. Ditt barn kallas automatiskt till förskoleklass det år det fyller sex.

Barn som går i förskoleklass

Barn utvecklas olika snabbt i de här åldrarna. Lek och skapande ingår som viktiga delar under året i förskoleklass.

Förskoleklassen är obligatorisk för barn bosatta i Sverige. Det innebär att vi har skolplikt från det år barnen fyller sex år.

Söka skola Länk till annan webbplats.

Att börja förskolklass

Året innan ditt barn ska börja förskoleklass kommer vi att informera dig om hur du söker förskoleklass.

  • Du som har barn i kommunal förskola får informationen i lärplattformen Meitner.
  • Du som inte har plats på förskola får information per brev.

Om ditt barn har skyddad identitet kan du kontakta oss.

Förskola till fritids

Förskoleplatsen avslutas automatiskt 31 juli. Om du vill avsluta den tidigare ska du säga upp den.

Ansök och säg upp förskoleplats

Om ditt barn behöver fritids ska du ansöka om fritids.

Ansök eller säg upp fritidsplats

Senast uppdaterad: 11 december 2023