Förskoleklass

Förskoleklassen är till för att ge en mjukare övergång mellan förskolan och skolan. Förskoleklassen ska på ett naturligt och tryggt sätt förbereda ditt barn för de fortsatta studierna. Ditt barn kallas automatiskt till förskoleklass det år det fyller sex.

Barn som går i förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för barn bosatta i Sverige. Det innebär att vi har skolplikt från det år barnen fyller sex år.

Barn utvecklas olika snabbt i de här åldrarna. Lek och skapande ingår som viktiga delar under året i förskoleklass.

Det år ditt barn fyller sex år skickas under våren en kallelse hem i brevlådan där det står vilken skola ditt barn erbjuds plats på (vilken skola det är beror på var man bor). Där finns också information om hur du går till väga om du vill att ditt barn ska få plats på en annan skola än den ni blivit kallad till.

Automatisk överflyttning till fritids

När ditt barn börjar skolan flyttas hens förskoleplats automatiskt över till en fritidsplats om barnet har

  • en plats i förskola eller i familjedaghem under sommaren och när höstterminen börjar
  • föräldrar som arbetar eller studerar.

Om ditt barn inte kommer gå på fritids före och/eller efter skolan, måste du säga upp förskoleplatsen.

Säg upp förskoleplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023