Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Elev- och föräldrainflytande

Alla ska ha möjlighet att engagera sig i skolans arbete. Som elev får du inflytande via elevrådet på din skola och som förälder via föräldrarådet. Information om föräldraråd och elevråd får du på din skola.

Genom utvecklingssamtalen och utvecklingsplanen är ni också med och formar utbildningen efter ditt barns behov.

Senast uppdaterad: 18 februari 2019