Bli fadderföretag

Publicerad: 23 februari 2023 Uppdaterad: 29 november 2023

Brinner du för ditt företag? Vill du dela med dig av din arbetsglädje, erfarenheter och kompetens till våra skolungdomar? Då kan du samtidigt bidra till att fler utbildar sig inom din bransch. Kontakta oss, och bli ett fadderföretag.

Glada ungdomar i grupp

Vill du bli ett fadderföretag?

Det är enkelt att bli ett fadderföretag! Lämna in din intresseanmälan här så tar vi kontakt med dig och berättar mer.

Lämna intresseamälan

Skola och arbetsliv i nära samverkan

För att skola och arbetsliv ska komma närmare varandra har vi startat upp ett arbete med fadderföretag. Syftet med fadderföretagen är att bredda våra högstadieelevers kunskaper kring olika yrkesroller och framtida arbetsliv. Det hjälper eleverna att göra medvetna val inför gymnasiet.

På lång sikt hoppas vi att samarbetet ska bidra till att fler utbildar sig och skaffar sig den kompetens som behövs inom vårt lokala näringsliv.

 

Redan under vårterminen 2023 har våra fyra klasser i årskurs 7 på Älvdalsskolan och Strandskolan fått börja lära känna varsitt fadderföretag, som är ett lokalt företag eller en kommunal förvaltning. Under höstterminen 2023 är ambitionen att samtliga tolv högstadieklasser i kommunen startar igång en samverkan med fadderföretag.

Samarbetet mellan skolan och fadderföretagen ser ut så här

 • Uppstartsmöte - vi börjar med ett uppstartsmöte med klassens mentorlärare och handledaren från fadderföretaget
 • Uppdrag till klassen - under uppstartsmötet diskuterar vi ett lämpligt uppdrag som klassen kan hjälpa fadderföretaget med, och som också går att koppla till skolans läroplan
 • Besök på skolan - fadderföretaget träffar klassen på skolan
 • Studiebesök - klassen gör ett studiebesök hos företaget
 • Presentation av uppdrag - klassen jobbar med sitt uppdrag under ordinarie undervisning och presenterar det för fadderföretaget när uppdraget är klart
 • Återkoppling från företaget - fadderföretaget berättar för klassen hur de ser på resultatet från klassens uppdrag

Genom fadderföretagen vill vi öka kontaktytorna mellan skolan och det lokala
arbetslivet. Det är en del av studie- och yrkesvägledningen och underlättar för
eleverna att komma i kontakt med en bredare bild av arbetslivet och samhället
än vad de annars skulle göra. Det är en metod som har visat sig framgångsrik i
andra kommuner. Bland annat arbetar Hedemora, Borlänge och Orsa kommun med fadderföretag.

Ge eleverna kunskap och motivation

Förhoppningen är att samarbetet med fadderföretag ska bidra till

 • höjd studiemotivation hos elever
 • bättre studieresultat då fler elever gör välgrundade val utifrån sina egna
  förutsättningar, intressen och behov
 • färre avhopp och omval i gymnasieskolan och vuxenutbildningen
 • framgångsrika elever som känner sig trygga i sina val av utbildningar och
  yrken

Bidra till bättre företagsklimat

Metoden med fadderföretag har även flera fördelar för dig som företagare. Du som väljer att bli fadderföretag bidrar till att

 • öka elevernas nyfikenhet för branschen
 • öka möjligheterna till kompetent arbetskraft
 • öka förståelsen för företagens roll i samhället
 • höja utbildningsnivån som påverkar tillväxt och utveckling.
Senast uppdaterad: 29 november 2023