Ansök eller säg upp fritidsplats

Behöver ditt barn fritidsplats ansöker du i god tid före önskat startdatum. Kom ihåg att räkna med inskolning. Ta kontakt med ditt fritids för att ta reda på hur inskolningen fungerar.

Här ansöker du om fritidsplats och om man har behov av fritidsplats under sommarlovet.

Ansök om fritidsplats Länk till annan webbplats.

Om ditt barn har någon form av fysisk eller psykisk funktionsvariation eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling kan barnet få plats innan det fyllt ett år. Då behöver du komplettera din ansökan.

Komplettering till ordinarie ansökan för barn som behöver särskilt stöd , 167.5 kB.

Om ditt barn saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet kan du inte ansöka via webben. Istället kan du kontakta vår skolassistent för mer information.

Eva Johansson, skolassistent

Om ditt barn är folkbokfört i en annan kommun än Älvdalens kommun ska du ansöka om fritids här

Ansökan om barnomsorg för barn folkbokfört utanför Älvdalens kommun , 154.2 kB.

Det gäller inte dig som kommer att flytta till Älvdalens kommun. Du ska ansöka om fritidsplats precis som vanligt.

Du som är folkbokförd i Älvdalens kommun och vill att ditt barn får plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritids i annan kommun kan ansöka om plats här

Ansökan om barnomsorg i annan kommun , 128.3 kB.

Om du bara behöver fritidsplats under lov kan du söka en så kallad skollovsplats. Skollovsplats kan sökas under två perioder 1 feb till 15 juni och 15 augusti till 31 januari.

Ansök om skollovsplats , 172 kB.

Om du inte längre behöver eller vill ha plats på fritids ska du själv säga upp den. Det gör du här

Säg upp fritidsplats Länk till annan webbplats.

Uppsägningstiden är en månad från närmast kommande månadsskifte. Under den tiden betalar du för platsen som vanligt.

Vid föräldraledighet får barnet ha kvar platsen en månad efter förlossningen, därefter ska platsen sägas upp.

Senast uppdaterad: 13 september 2023