Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Fritids

Fritids är en plats för skolbarn i åldern 6-13 år att vara på före och efter skoldagen och under skolans lov medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. På fritids finns alltid någonting roligt och utvecklande att göra.