Våra förskolor

Våra förskolor finns för barn från ett års ålder tills att de börjar i förskoleklass. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.

Barn som gungar tillsammans

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Vi arbetar aktivt med att vara en social och kulturell mötesplats som ger barnen förståelse för mångfald och respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Våra förskolors öppettider är 06.30–17.30 alla vardagar.

Förskolan gula villan vid grönt träd och vägskylt förskola

Gula villans förskola ligger centralt på Hotellgatan i Älvdalen. Vi har en utegård som har fria lekytor, klätterställningar, gungor och även plats för odling.

Varje barn har sin egen "rätta" väg att gå och vår uppgift som pedagoger är att se dem som individer och jobba för att varje barn får en stimulerande, utvecklande och minnesvärd tid här på förskolan. Vi tar inte över barnens lek och tankar utan finns som en stöttepelare i bakgrunden vid behov. Vi jobbar för att alla barn ska känna sig trygga och sedda.

Vi arbetar i mindre grupper som är indelade efter barnens ålder och deras behov.

Kontakta oss

Gula villans förskola

Trehjuling med förskolan Höghol i bakgrunden

Höghols förskola ligger i Älvdalen, naturnära och granne med sporthallen och vår fina skidanläggning med preparerade skidspår vintertid.

Varje barn har sin egen "rätta" väg att gå och vår uppgift som pedagoger är att se dem som individer och jobba för att varje barn får en stimulerande, utvecklande och minnesvärd tid här på förskolan. Vi tar inte över barnens lek och tankar utan finns som en stöttepelare i bakgrunden vid behov. Vi jobbar för att alla barn ska känna sig trygga och sedda.

Höghol består av fyra åldersindelade avdelningar: Vitsippan, Tussilago, Blåsippan och Mosippan.

Kontakta oss

Höghols förskola

Porfyrgårdens förskola en en vårsommardag

Förskolan Porfyrgården ligger i natursköna omgivningar i Älvdalsbyn Näset. Vi har förmånen att få vistas i en fantastisk miljö med skog, vatten och djur alldeles inpå knutarna.

Från och med hösten 2016 är har vi en älvdalskinspirerad avdelning där vi arbetar extra mycket med älvdalskan.

Varje barn har sin egen "rätta" väg att gå och vår uppgift som pedagoger är att se dem som individer och jobba för att varje barn får en stimulerande, utvecklande och minnesvärd tid här på förskolan. Vi tar inte över barnens lek och tankar utan finns som en stöttepelare i bakgrunden vid behov. Vi jobbar för att alla barn ska känna sig trygga och sedda.

Porfyrgården består av två åldersindelade avdelningar, Herrgården och Annexet. Avdelningarna finns i varsitt eget hus.

Kontakta oss

Porfyrgårdens förskola

Förskolan skogslia

Skogslia ligger mitt i Idre by vid ett naturområde. Förskolan består av ett hus med tre avdelningar och har en kuperad utemiljö med mycket plats för lek.

Förskolan Skogslia erbjuder en god verksamhet där vi arbetar för att ha en nära och äkta relation till varje barn samt en öppen kontakt med föräldrar.

Skogslia består av tre avdelningar: Pärlan, Diamanten och Vargen.

Kontakta oss

Förskolan Skogslia

Blommor och flaggor utanför Skrullebo förskola

Förskolan Regnbågen ligger i Särna med plats för lek både inne och ute. Förskolan har sina lokaler i Buskoviusskolan.

Förskolan Regnbågen ska vara en förskola där man trivs, har roligt och mår bra. Vi ska ha ett tillåtande klimat där både stor och liten blir sedd och hörd, känner trygghet och blir respekterade.

Förskolan består av två avdelningar, Solen och Regnbågen.

Kontakta oss

Regnbågens förskola

Planteringar i traktordäck utanför Tallkottens förskola

Förskolan Tallkotten ligger en kort promenad från centrala Älvdalen. En stor del av vårt uteområde består av ett skogsområde där barnen får leka fritt. Vi har valt att arbeta i 1-6 års verksamhet.

Varje barn har sin egen "rätta" väg att gå och vår uppgift som pedagoger är att se dem som individer och jobba för att varje barn får en stimulerande, utvecklande och minnesvärd tid här på förskolan. Vi tar inte över barnens lek och tankar utan finns som en stöttepelare i bakgrunden vid behov. Vi jobbar för att alla barn ska känna sig trygga och sedda.

Förskolan Tallkotten består av fyra syskonavdelningar: Tallen, Kotten, Barret och Fröet

Kontakta oss

Tallkottens förskola

Senast uppdaterad: 27 november 2023