Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg, även kallad dagbarnvårdare, är ett alternativ för dig som vill att ditt barn ska vara i en mindre barngrupp i hemmiljö.

Barn går ut och leker från rött hur med vita knutar

Du kan ansöka om plats för ditt barn när det är mellan ett och sex år.

Den pedagogiska omsorgen bedrivs hemma hos någon av våra dagbarnvårdardare. Barnet får delta i naturliga vardagsaktiviteter med en vuxen som möter barnens enskilda behov och ger dem möjlighet att stärka sin trygghet, självkänsla och förmåga att ta ansvar.

Leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Därför planerar vi dagen med utgångspunkt från barnens intressen, fantasier och val av aktiviteter.

I Älvdalen har vi barnskötare som bedriver pedagogisk omsorg i sin egen bostad i Storbrott.

Senast uppdaterad: 3 september 2020