Avgifter och regler för förskola

Om ditt barn har fyllt ett år och är skrivet i Älvdalens kommun är det varmt välkommen till någon av våra förskolor. Du har rätt att ha ditt barn i förskola om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven.

Ditt barn får vara på förskolan den tid du arbetar och reser till och från arbetet. Förskolornas öppettider är 06:30–17:30 alla vardagar.

Ditt barn får börja förskolan när det fyllt ett år. Om ditt barn har någon form av fysisk eller psykisk funktionsvariation eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling kan barnet få en förskoleplats före ett års ålder.

På hösten det år barnet blir tre år och till fem års ålder har ditt barn rätt till 15 timmars allmän förskola i veckan, oavsett om du som vårdnadshavare jobbar/studerar eller är hemma. Du måste själv ansöka om allmän förskola. Den allmänna förskolan är gratis.

Det du betalar för barnomsorgen beror på hur mycket pengar familjen/hushållets gemensamma årsinkomst är före skatt. Med hushåll menas ensamstående, makar och sambo som är folkbokförda på samma adress. Därför är det viktigt att du ändrar i E-tjänsten när familjens inkomst förändras. Vi har maxtaxa, vilket innebär att det finns en övre gräns på hur mycket du behöver betala. Om du inte meddelar hushållets inkomst betalar du automatiskt maxtaxa.

Ändra inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här kostar det att ha ditt barn i förskola. Avgifterna gäller från 1 januari 2024 till 31 december 2024

Antal barn

Kronor

Barn nummer 1

3 procent av inkomsten, max 1 688 kronor per månad

Barn nummer 2

2 procent av inkomsten, max 1 125 kronor per månad

Barn nummer 3

1 procent av inkomsten, max 563 kronor per månad

Barn nummer 4

Ingen avgift

Under den allmänna förskolan från september till maj för redan inskrivna barn mellan 3 och 5 år betalar du 62,5 procent av avgiften.

Förskolan har normalt öppet vardagar klockan 06.30–17.30

Möjlighet till barnomsorg på andra tider finns bara i begränsad omfattning efter en särskild prövning. Kontakta ansvarig på ditt barns förskola för mer information.

Ansök om barnomsorg utöver ordinarie öppettider , 168 kB.

Den vårdnadshavare som säger upp sitt barns barnomsorgsplats med sista vistelsedag under perioden juni–augusti befrias inte för betalningsansvar under sommarmånaderna om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg före den 15 september samma år.

Gäller från och med 2018 enligt beslut i KS 2018-01-09.

Om ditt barn är skrivet i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola eller familjedaghem om det finns särskilda skäl.

Din hemkommun betalar platsen och de båda kommunerna ska skriva ett avtal.

Vid byte mellan kommunala verksamheter ska du inte säga upp platsen om placeringen löper utan avbrott. Du ska ta kontakt med rektor för förskolan.

Om ditt barn växelvis bor hos dig och den andra föräldern (ni har gemensam vårdnad) och ni båda har behov av barnomsorg behöver ni föräldrar ansöka om varsin plats. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten (före skatt) i respektive hushåll. Detta kan innebära två avgifter som avser samma barn. Den sammanlagda avgiften för ert gemensamma barn kommer inte att överstiga kommunens maxtaxa.

Ansökan om delad faktura för plats inom barnomsorg och skolbarnomsorg , 144.8 kB.

Om någon av er säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad och avgiften beräknas utifrån den vanliga taxan.

Under sommaren, 3-4 veckor, samlar vi alla barn som är inskrivna på någon av våra förskolor och har behov av barnomsorg, på en av kommunens förskolor. Vilken förskola det blir meddelar vi i god tid.

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda plats i förskolan. Även om barnet ibland bor hos en förälder i en annan kommun, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Är du föräldraledig eller arbetssökande så har ditt barn möjlighet att gå på förskola 15 timmar per vecka.

Alla föräldrar har rätt till fem dagars barnsomsorg per år för så kallade enskilda angelägenheter. Det betyder att du kan lämna ditt barn på förskola under dessa fem dagar trots att du är ledig från till exempel ditt arbete. Dessa dagar får du ta ut i samråd med din förskola.

Sjukpolicy förskolorna

Många föräldrar har frågor om när barnet bör stanna hemma och när de kan komma tillbaka i förskolan efter sjukdom. Därför har vi sammanställt de rekommendationer som 1177.se/dalarna Länk till annan webbplats. skriver kring detta.

Framför allt handlar det om vad som är bäst för barnen, att de ska få en chans att bli friska och orka med verksamheten på förskolan, men det handlar också om att undvika smittspridning.

Vår önskan är att ni föräldrar litar på oss och har förtroende för vårt omdöme att ringa hem era barn när de är sjuka eller när vi anser att de inte orkar med verksamheten på förskolan. Vi ser till barnets allmäntillstånd. Barnet kan vara sjuk utan att ha feber. Även om barnet verkar piggt hemma så kan det vara jobbigt att vara bland många barn på förskolan. Denna bedömning görs med omtanke om det sjuka barnet men också av hänsyn till andra barn och vuxna.

  • Förkylning: Vid snuva, hosta, ont i halsen, feber, trötthet, så bör barnet vara hemma då näsan och ögonen rinner och smittsamheten är som störst. När barnet är friskt och orkar delta i förskolans verksamhet ute och inne, kan det återgå till förskolan.
  • Ögoninflammation: Om barnets öga klibbar ihop och man måste torka var ur ögonen flera gånger per dag har barnet en ögoninfektion och bör då vara hemma från förskolan, dels för smittorisk, dels för behovet av vård och rengöring. Barnet ska vara hemma till dess att ögonen är kladdfria.
  • Magsjuka: Vid magsjuka ska barnet alltid vara hemma även om det är piggt. Barnet kan komma tillbaka till förskolan när barnet inte har kräkts eller haft diarré under de senaste 48 timmarna, samt äter och bajsar normalt. I magsjuketider stoppas smittspridningen genom att även syskon som finns i förskolan stannar hemma.
  • Feber: Vid feber ska barnet vara hemma tills det varit feberfritt i minst ett dygn, (utan febernedsättande medicin i kroppen). Kom ihåg att barnet kan ha låg temp på morgonen då det är utvilat efter en natts sömn, så kolla tempen på dagen och kvällen också.
  • Impetigo (svinkoppor): Är en infektion i huden som orsakas av bakterier, och är mycket smittsamt. Det är små utslag som utvecklas till en blåsa. Barnet kommer tillbaka till förskolan när såren har läkt. Vid antibiotikabehandling är barnet hemma tills risken för smitta är över, minst två dygn.

Förskolan ger inga mediciner mot infektioner, såsom penicillin, hostmedicin eller febernedsättande medicin. All medicinering sker i hemmet. Undantag kan göras för barn med kronisk sjukdom såsom diabetes och astma, efter överenskommelse mellan förskola, vårdnadshavare och behandlande läkare.

Alla förskolor har stängt två dagar per termin för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. Om du absolut inte har möjlighet att ta hand om ditt barn under dessa dagar kommer vi att ordna omsorg på annan förskola eller fritidshem.

Ditt barn får vara i förskolan under tiden du arbetar eller studerar samt restiden till och från arbete eller studier. Är någon av vårdnadshavarna ledig är också barnet ledigt.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande får barnet vistas i förskolan 5 timmar tre dagar per vecka 09.00–14.00, under jul och sommarlov erbjuds tiderna 08.00–11.00 dagligen.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning ska detta meddelas respektive avdelning från dag ett. Barnen kan vid behov vistas ordinarie tider på förskola/fritids med viss begränsning: Vistelsetiden kan inte föreläggas före klockan 08.00 eller efter klockan 16.00 och kan i vissa fall begränsas av rektor i samband med särskilda händelser av eller organisatoriska skäl (till exempel under semestersammanslagningar).

Vid nattjänstgöring kan barnet vistas i förskolan dagen efter nattjänsten så du kan sova, tider enligt överenskommelse med avdelningen.

Senast uppdaterad: 9 januari 2024