Försäkringar

Älvdalens kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring. Det innebär att barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola är försäkrade.

Barn med bandage på armen

Försäkringen gäller även under fritid och lov. Om ditt barn läser på annan ort omfattas det inte av försäkringen.

Om ditt barn skadar sig

  1. Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
  2. Anmäl skadan till Protector
  3. Kom ihåg att spara alla originalkvitton

Anmäl skada till Protector Länk till annan webbplats.

Se till att taxiresor är godkända innan de påbörjas

Kontakta Protector telefon 08-410 637 00 vid behov av taxiresa till/från skolan! Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector innan resan påbörjas.

Har du frågor?

Om du har frågor kontakta Protector på telefon 08-410 637 00 eller via e-post skador@protectorforsakring.se. 

Senast uppdaterad: 12 januari 2024