Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Anmälan om behov av barnomsorg för vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

Arbetar du inom en samhällsviktig verksamhet och har barn inom förskola eller fritids? Här kan du anmäla behov av barnomsorg även om skolorna skulle bli tillfälligt stängda.

Om barnet har två vårdnadshavare, krävs att båda arbetar inom samhällsviktiga verksamheter för att få barnomsorg. Det gäller även vid delad vårdnad av barnet.

Följande samhällsfunktioner innehåller en eller fler yrkesgrupper eller arbetsområden som har identifierats som samhällsviktiga:

1. Energiförsörjning

 • Kritisk driftspersonal inom elnätsbolag
 • Kritisk driftspersonal inom fjärrvärmeverk

2. Finansiella tjänster

 • Kritisk personal inom bankverksamhet

3. Handel och industri

 • Apotek
 • Livsmedelsbutiker
 • Drivmedelsstationer

4. Kommunalteknisk försörjning

 • VA
 • Väghållning
 • Stadsnät

5. Livsmedel

 • Personal till storkök
 • Kommunal kostenhet
 • Tillsyn av livsmedelshantering

6. Offentlig förvaltning

 • Domstolsverksamhet
 • Begravningsverksamhet
 • HR
 • Lön och bemanning
 • Reception
 • Krisledning
 • Nämndssekreterare
 • Registrator

7. Information och kommunikation

 • Lokalradio
 • Lokaltidning
 • Tidningsdistribution
 • Postverksamhet
 • IT och kommunikation
 • Telekom - Mobiltelefoni
 • Telekom - Bredbandsnät

8. Transporter

 • Kollektivtrafik
 • Transport av material
 • Flygplats (kritisk personal)

9. Militärt försvar

 • Försvarsmakten

10. Sjukvård

 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Läkare
 • Biomedicinsk analytiker
 • Labbpersonal
 • Ambulanspersonal
 • 1177
 • Kritisk personal inom administration och ledning
 • Städ

11. Vård och omsorg

 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Vårdbiträden
 • Hemtjänstpersonal
 • Personlig assistent
 • Boendestödjare
 • Boendepersonal
 • Socialtjänst
 • Kurator

12. Barnomsorg

 • Förskola
 • Fritids
 • Elevhälsa
 • Viss skolpersonal för distansundervisning

13. Socialförsäkringar

 • Kritisk personal inom försäkringskassan

14. Skydd och säkerhet

 • Polisväsendet
 • Räddningstjänst
 • Larmcentraler
 • Bevakning
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 april klockan 23.59.

Älvdalens kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom aktuellt verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Senast uppdaterad: 1 april 2020