Anmälan om behov av barnomsorg för vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

Arbetar du inom en samhällsviktig verksamhet och har barn inom förskola, fritids eller annan pedagogisk verksamhet? Här kan du anmäla behov av barnomsorg även om skolorna skulle bli tillfälligt stängda.

Om barnet har två vårdnadshavare, krävs att båda arbetar inom samhällsviktiga verksamheter för att få barnomsorg. Det gäller även vid delad vårdnad av barnet.

Regeringen har pekat ut 12 samhällssektorer inom vilka samhällsviktig verksamhet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat samhällsviktiga verksamheter.

Kontaktuppgifter
Du som fyller i är förälder eller vårdnadshavare till barnet. Uppgifterna du lämnar här använder vi för att kunna återkoppla till dig om ditt ärende. Bara en person i hushållet behöver ange dessa.Obligatoriskt fält. Det är hit du får en automatisk bekräftelse på att du skickat in formuläret, samt dit vi skickar besked om plats för ditt barn.
Barnets uppgifter
Här fyller du i barnets uppgifter. För att vi ska kunna handlägga effektivt är det viktigt att du fyller i barnets namn och vilken förskola, vilket fritids eller vilken pedagogisk omsorg som barnet går på. Om du har ett till barn på förskola, fritids eller pedagogisk omsorg ber vi dig skicka in ett nytt formulär efter det här.


Förskola, fritids eller pedagogisk omsorg * (obligatorisk)


Vårdnadshavare 1
Minst en vårdnadshavare behöver fylla i förnamn och efternamn.


Vårdnadshavare 2
Här fyller du i namn och förnamn på den andra vårdnadshavaren. Om du som fyller i formuläret är ensamstående kan du hoppa över detta steg och skicka in formuläret. För de vårdnadshavare som har delad plats skickar den andra vårdnadshavaren in ett eget formulär. Inga fält är obligatoriska, så kom ihåg att kontrollera noga att du fått med all information.Om du behöver komplettera din ansökan kan du göra det här.

Älvdalens kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom aktuellt verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Senast uppdaterad: 2 december 2020