Gemensam mejeriupphandling av kommunerna Älvdalen, Mora, Orsa, Vansbro och Malung-Sälen resulterar i fler lokala produkter

Publicerad: 13 juni 2024

Älvdalens kommun har tillsammans med grannkommunerna Mora, Orsa, Vansbro och Malung-Sälen gjort en gemensam upphandling kring mejeri. Upphandlingen innebär att fler lokala produkter så som mjölk, fil och yoghurt kommer att finnas i kommunernas olika kök.

Kor på bete i sommarhage.

Ett mål för kommunerna är att använda mer närproducerade livsmedel. Tillsammans vill kommunerna bidra till en ökad försörjningsgrad inom Dalarna, och värna om en ökad självförsörjning inom kommunerna och länet. En hög kvalité av livsmedel som är närproducerade blir mer och mer viktigt. Det innebär kortare resväg för livsmedlen och lägre klimatavtryck. Att ha tillgång till närproducerade produkter är också viktigt i ett beredskapssyfte för att kunna säkerställa leveranser.

Det är väldigt roligt att vi med den nya mejeriupphandlingen kommer att kunna fortsätta servera närproducerade mejerivaror från Dalarna. I och med den nya upphandlingen har vi nu även möjlighet att handla mejeriprodukter så nära som från grannkommunen Orsa, det är vi mycket stolta och glada för, säger Anna-Lena Lindholm, kostchef i Älvdalens kommun.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024