Älvdalens kommun genomför en språk- och kulturinventering 1 juni–1 augusti

Publicerad: 12 juni 2024

Berörs du av minoritetslagen? Vi vill bli bättre på att möta och tillgodose dina behov. Kanske har du även önskemål om språk- och kulturinsatser. Berätta om dina önskemål för oss genom att fylla i vår enkät.

Illustration med minoritetsflaggor

Illustration från Kungliga biblioteket.

Älvdalens kommun vill vara en aktiv samisk förvaltningskommun och genomför därför en enkätundersökning. Syftet med enkäten är att inventera vilka nationella minoriteter, språkkompetenser och vilka behov samt önskemål av språk- och kulturinsatser som finns i kommunen. Att svara på frågorna är frivilligt men ditt svar är värdefullt, det hjälper oss att leva upp till lagens åtagande och förverkliga dina rättigheter.

Dina svar är anonyma

Enkäten behandlas helt anonymt. Du som inte har möjlighet att fylla i enkäten via dator, surfplatta eller telefon kan hämta enkäten i kommunhuset eller ringa oss på telefon 0251-313 00 så skickar vi en enkät till dig via post eller via mejl. Fyller du i enkäten via pappersformat, vänligen lämna in enkäten i kommunhuset eller om du önskar via svarspost.

Svara på enkäten Språk- och kulturinventering 2024 Länk till annan webbplats.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Den 1 januari 2010 trädde Minoritetslagen(2009:724) i kraft, samt lagförändringar från 1 januari 2019. Lagen ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Älvdalens kommun ingår i samiskt förvaltningsområde och har därmed ett särskilt ansvar för samers rättigheter, det samiska språket och den samiska kulturen.

Lagen innebär bland annat att kommunen ska

  • informera om lagen samt vilka rättigheter man har när man tillhör de nationella minoriteterna
  • ge inflytande till och samråda med samer och övriga minoriteter
  • skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska samt på övriga minoritetsspråk
  • erbjuda samisk förskola och äldreomsorg.
Senast uppdaterad: 12 juni 2024