Älvdalens kommun får stöd med 5,1 miljoner från Arvsfonden för projektet ”Glamgleðį”

Publicerad: 6 juni 2024

Med projektet ”Glamgleðį” ska Älvdalens kommun skapa möjligheter och förutsättningar för äldre och unga att mötas över gemensamma intressen och aktiviteter i syfte att skapa en naturlig och spontan överföring av det älvdalska språket och kulturen från de äldre till barn och unga.

Emil Andersson har jobbat i projektet Wilum og Bellum och Inga-Britt Peterson är vår äldsta och främsta språkbärare.

Språköverföring från den äldre generationen till den yngre. Emil Andersson har jobbat i projektet Wilum og Bellum och Inga-Britt Peterson är vår äldsta och främsta språkbärare.

– Irum liuotfaingner amm faið iet so ųogrotteli lyölit bistjieð min weðerpuostem idag" (= Vi är mycket glada över att vi har fått ett så fantastiskt positivt besked via mejl idag). Lyckan är enorm över att Arvsfonden beslutar att stötta vårt projekt "Glamgleðį", säger Ing-Marie Bergman, älvdalsk samordnare i Älvdalens kommun.

För att bevara det älvdalska språket för eftervärlden kommer de äldres språkbruk och ordförråd att dokumenteras under projekttiden med hjälp av bland annat filmer, poddar och röstinspelningar. Efter projekttiden kommer det framtagna skriftliga materialet och de digitala produktionerna bestå och vara användbara i olika sammanhang.

– Nu kommer vi att kunna ta vara på den språkskatt som de äldre besitter och låta den yngre generationen ärva språket och ta älvdalskan med sig in i framtiden, säger Ing-Marie.

Glamgleðį är älvdalska och betyder språkglädje något som också kommer att vara projektets ledstjärna.

Bakgrund

Under åren 2018–2022 ansvarade Älvdalens kommun för Arvsfondsprojektet ”Wilum og Bellum” vars syfte var att synliggöra och väcka barn och ungdomars intresse för det älvdalska språket. Projektet uppmärksammades av Institutet för språk och folkminnen och av ledamöter från Konstitutionsutskottet. Även flera högskolor och universitet från Sverige, Norge, USA och Schweiz uppmärksammade och besökte projektet.

I det nu aktuella projektet är seniorer som talar älvdalska den primära målgruppen. Det älvdalska språket befinner sig på den övre delen av den åtta gradiga så kallde GIDS-skalan, vilket betyder att språket är utrotningshotat något som även framgår av UNESCO:s språkatlas över hotade språk.

Senast uppdaterad: 6 juni 2024