Beslut att samlokalisera särskilt boende till Särna

Publicerad: 22 maj 2024

Under sammanträdet 21 maj beslutade kommunstyrelsen att särskilt boende i norra Älvdalens kommun ska samlokaliseras till Särna. Kommunstyrelsen föreslog också till kommunfullmäktige att uppdra åt kommunens fastighetsbolag, Norra Dalarnas fastighets AB, att förvärva lokalen för det särskilda boendet.

Äldre personer sitter runt ett  ett bort utomhus och spelar kort.

Älvdalens kommun står inför en demografisk utmaning och befolkningsprognosen visar på ett ökande antal och andel äldre invånare. För att möta behovet av vård och omsorg beslutade kommunstyrelsen att samlokalisera de särskilda boendena i norra delen av kommunen till Särna.

Kommunen har svårt att bemanna två separata särskilda boenden i norr och ett samlat boende bidrar till att underlätta kompetensförsörjningen och säkerställa servicen till våra invånare.

— Vi behöver samla våra resurser för att kunna erbjuda god vård och omsorg om de äldre samt minska sårbarheten på grund av kompetensbrist. Genom ett samlat boende i Särna kan vi skapa en mer enhetlig och patientsäker vårdmiljö, säger Maria Särnblad som är förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen.

Efter att tidigare beslutet om samlokalisering överklagades till förvaltningsrätten och som i sin tur upphävde beslutet har nu kommunstyrelsen återigen tagit ställning till frågan.

— Kommunstyrelsen fokuserar även i dagens beslut på patientsäkerheten och kvaliteten i omsorgen för brukarna inom vårt särskilda boende och i beslutet har också regionalpolitiska aspekter vägts in vilket gjorde att vi landade i Särna, säger Peter Egardt, kommunstyrelsens ordförande.

Att samlokalisera möjliggör också effektivare användning av lokalerna. Utifrån förvaltningens utredning så är den årliga kostnaden för fastigheten i Särna vid köp cirka 8,5 miljoner kronor, jämfört med dagens hyra på 6,4 miljoner kronor. I nuläget ryms alltså inte den ökade kostnaden vid förvärv av fastigheten i beslutad budget. Detta innebär att den ökade kostnaden vid lokalering till Särna behöver inarbetas i budgeten för 2025 och framåt. Kostnaden kan jämföras med att bedriva allt särskilt boende i Idre som skulle kosta omkring 5,2 miljoner kronor eller bygga nytt för cirka 7 miljoner kronor per år.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024