Förvaltningsrätten upphäver kommunstyrelsens beslut att flytta särskilt boende från Idre till Särna

Publicerad: 29 april 2024

I mars beslutade kommunstyrelsen att samlokalisera verksamheten inom särskilt boende till Särna och att köpa fastigheten där. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som nu upphäver beslutet. Kommunstyrelsen behöver därför åter ta ställning till frågan för att sedan överlämna ärendet för beslut i kommunfullmäktige.

Man kör äldre kvinna i rullstol.

Vid sammanträdet den 12 mars beslutade kommunstyrelsen att all verksamhet inom särskilt boende i Idre och Särna ska bedrivas i Särna och att fastigheten i Särna skulle köpas för att inhysa verksamheten där. Men beslutet överklagades till Förvaltningsrätten för att pröva om beslutet tillkommit på rätt sätt genom en så kallad laglighetsprövning.

Förvaltningsrätten har nu prövat överklagandet och kommit fram till att kommunstyrelsen överskridigt sina befogenheter när de valt att inte föra ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut. Detta eftersom beslutet innebar en utgift om 60 miljoner kronor för köp av fastigheten i Särna. Frågor som är principiellt viktiga eller på annat sätt är av större vikt, exempelvis när beslutet har stor påverkan på kommunens ekonomi, ska enligt kommunallagen beslutas av kommunfullmäktige.

Det är positivt att vi fått ett snabbt avgörande från förvaltningsrätten och att vi får chans att hantera ärendet på rätt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Egardt.

Senast uppdaterad: 29 april 2024