Älvdalens kommun satsar på beredskap

Publicerad: 29 april 2024

Kommunen har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Nu satsar vi för att ta vår krisberedskap till nästa nivå genom att bland annat anställa en till beredskapssamordnare och på olika sätt öka robustheten för kommunens samhällsviktiga verksamheter.

Hanna Dahlkvist, Mariell Herrdin och John Holmgren.

Hanna Dalkvist, Mariell Herrdin och John Holmgren.

För att kunna hantera olika kriser har Sverige utvecklat ett särskilt krishanteringssystem. Som kommun utgör vi grunden i krishanteringssystemet och har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Många av kommunens verksamheter är samhällsviktiga och måste fungera även vid kriser.

Det civila försvaret omfattar hela samhället och utgörs av den samlade motståndskraften vid krigsfara och krig. Vid höjd beredskap och ytterst krig måste kommunens samhällsviktiga verksamheter fortsätta fungera. Kommunen förbereder sig och bidrar på så sätt till stärkt motståndskraft för hela Sverige.

Krisberedskapen och det civila försvaret behövs för att säkerställa att samhället kan fortsätta att fungera även under kraftigt störda förhållanden och ytterst krig. Detta innebär bland annat att se till att förskola och äldreboenden kan upprätthållas.

Vad gör Älvdalens kommun för att stärka beredskapen?

Älvdalens kommun arbetar med allt från krisberedskap till totalförsvarsplanering.

Det handlar bland annat om kontinuitetshantering för samhällsviktiga verksamheter, information om hemberedskap till kommuninvånarna, planering av trygghetspunkter, plan för kris- och krigsorganisation, utbildning och övning för kris och krig, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och att stärka beredskapen för bland annat drivmedel, mat, vatten, värme och kommunikation, berättar säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare Mariell Herrdin.

En till beredskapssamordnare anställd

Som ett led i att växla upp beredskapsarbetet har kommunen nu anställt ytterligare en beredskapssamordnare som primärt ska fokusera på att stärka beredskapen inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter, men kommer även att vara ett stöd i kommunens övergripande beredskapsarbete.

Nya beredskapssamordnaren John Holmgren är samhällsplanerare med master inom krisberedskap och kommer närmast från Jokkmokks kommun, där han arbetat som säkerhetssamordnare med bland annat beredskapsplanering. Men nu har han alltså valt att flyttat till Älvdalens kommun för att ta sig ann uppdraget här och få möjlighet att ägna sig åt friluftslivet på lite sydligare breddgrader.

Det är väldigt roligt att vi kunnat rekrytera ännu en kvalificerad och kunnig beredskapssamordnare. Det är stor efterfrågan på den här typen av kompetens just nu, men John har tagit sikte på just oss. Vi kan bara konstatera att Älvdalens kommun har stått sig bra i konkurrensen som en attraktiv arbetsgivare och som en bra plats att leva och bo på. Det är dessutom positivt för vårt arbete att John kommer med nya ögon och ger oss nya infallsvinklar på hur vi kan ta vår krisberedskap till nästa nivå, säger Hanna Dahlkvist som är enhetschef för administration och beredskap.

Senast uppdaterad: 29 april 2024