Utvärderingen klar – företagen i kommunen fortsatt positiva till Visit Dalarna

Publicerad: 11 april 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Tisdagen 9 april presenterades utvärderingen av Visit Dalarnas verksamhet för kommunstyrelsen i Älvdalens kommun. Utvärderingen som gjorts på uppdrag av kommunen har länge varit efterfrågad för att bringa klarhet och ge stöd i frågan kring hur kommunen ska jobba med besöksnäringen framåt.

Vacker utsikt över berg, skog och älv.

– Vi välkomnar den här utvärderingen. Kommunerna som gemensamt äger Visit Dalarna, har gett oss vårt uppdrag och det är självklart viktigt att vi har en samsyn. Vi hoppas att rapporten nu har förtydligat det och ser fram emot fortsatt samverkan, säger Chatarina Eriksson, VD Visit Dalarna.

Kommunstyrelsen gav i höstas kommundirektören Stefan Linde uppdraget att utvärdera Visit Dalarnas arbete i Älvdalens kommun. Roland Lexén från Public Partner anlitades för uppdraget. Under utvärderingens gång har en mängd djupintervjuer gjorts samt en gemensam workshop med besöksnäringsföretag från hela kommunen.

– Det finns en samsyn hos de intervjuade företagarna om att fortsätta samarbeta med Visit Dalarna. Det handlar bland annat om specialistkompetens som inte är möjlig att ersätta inom ramen för nuvarande kostnad. För att Älvdalens kommun, som stark destination, fortsatt ska kunna utveckla besöksnäringen på ett långsiktigt hållbart sätt behöver engagemanget i Visit Dalarna ökas, inte avvecklas, säger Roland Lexén på Public Partner.

Under workshopen lyftes önskemål om en tydligare ansvarsfördelning mellan näring, kommun och Visit Dalarna.

– Vårt uppdrag är att marknadsföra Dalarna nationellt och internationellt och att stödja besöksnäringen för att de ska kunna göra fler, bättre och hållbara affärer. Vi arbetar även aktivt med kommunerna för att stärka platsens attraktivitet och skapa förutsättningar för näringens fortsatta utveckling och tillväxt. Vi gör många fina insatser för att stärka Dalarna som destination, vi behöver bli bättre på att kommunicera vad vi faktiskt gör, vilket även framkommer i utvärderingen, säger Chatarina Eriksson.

En fråga som varit återkommande i kommunen är stängningen av de lokala kommunala turistbyråerna. En anpassningsåtgärd som genomfördes för att möta besökarnas förändrade beteenden där såväl inspirationen som bokningen alltmer sker digitalt, och framför allt via mobilen. Visit Dalarna möter besökarnas behov genom besöksservice via telefon, chatt, mejl och via hemsidan visitdalarna.se och det fysiska mötet har flyttat till företagen i form av certifierade infopoints på platser där besökarna rör sig i Dalarna.

– Vi är ständigt lyhörda för besökarnas efterfrågan och behov samt att hålla oss aktuella i den snabba digitala utvecklingen. Företagen är de som naturligt möter besökarna varje dag genom sina verksamheter. Många av de företag som är en certifierad infopoint vittnar om att det bidrar positivt till fler besökare och merförsäljning, säger Chatarina Eriksson.

Visit Dalarna är en specialistorganisation som jobbar brett med besöksnäringsfrågor, allt från framtagande av turistinformation och rådgivning kring ekonomi, hållbarhet och digitalisering till internationalisering och samarbete med reseagenter. Visit Dalarna samverkar även kring infrastrukturfrågor samt bistår med analyser, statistik och underlag för politiska beslut. Men erbjuder även insatser inom marknadsföring nationellt och internationellt och arrangerar pressbesök som bland annat resulterar i artiklar i internationell press.

– Bara hittills i år har Visit Dalarna redan genomfört åtta internationella pressbesök i Dalarna. Den första artikeln, om Fjätervålen och aktiviteter i närområdet, publicerades i början av februari och omfattade fem helsidor inklusive framsidan på resebilagan i Danmarks största dagstidning Politiken vilket genererade ett PR-värde på närmare en miljon kronor, säger Chatarina Eriksson.

Senast uppdaterad: 21 maj 2024