Välkommen att tycka till om kommunens serviceplan!

Publicerad: 5 april 2024

Nu finns ett förslag om en reviderad serviceplan för Älvdalens kommun. Vi vill nu veta vad du tycker och ser fram emot dina synpunkter och förslag på serviceplanen. Remisstiden är 5 april till och med 26 april 2024.

Vacker solnedgång på fjället en vinterkväll, med timmerstuga i förgrunden.

Serviceplanens syfte är att ge en helhetsbild av den tillgängliga offentliga och kommersiella servicen i kommunen. Där några av målen är att verka för att en god och hållbar servicenivå upprätthålls för boende, besökare och företagare och att skapa gynnsamma förutsättningar för att utveckla viktiga servicefunktioner i prioriterade områden.

Med kommersiell service menas i det här sammanhanget i första hand dagligvaror, drivmedel och laddningsmöjligheter, betaltjänster, post- och pakettjänster samt apoteksvaror. Med offentlig service avses i första hand skolverksamhet, äldreomsorg, biblioteksverksamhet, tillgång till fiber och informationsverksamhet, så kallade servicepunkter.

Ambitioner under kommande år

I planförslaget under rubriken handlingsplan finns våra ambitioner beskrivna när det gäller servicefunktioner för olika områden i kommunen de närmaste åren. För en stor del av målen gäller att enskilda intressenter, organisationer och företag äger och driver verksamheterna. Där vår roll i sammanhanget att stödja de enskilda intressenternas ambitioner.

Vi vill nu veta vad du tycker och ser fram emot dina synpunkter och förslag på Serviceplan Älvdalens kommun, slutversion revidering 2024 (pdf) , 702.1 kB.

Mejla dina förslag till: kommun@alvdalen.se

Eller skicka dina förslag via post till:
Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen.

Har du frågor om serviceplanen kan du kontakta Gunnar Barke.

Serviceplanen ingår i arbetet med landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling är en viktig del i vårt arbete och en kommuntäckande serviceplan är ett nödvändigt verktyg för att fortsätta utveckla vår landsbygd. Vill du veta mer och läsa den nuvarande planen kan du besöka sidan Landsbygdsutveckling på vår webbplats.

Välkommen att lämna dina förslag och synpunkter till och med 26 april.

Senast uppdaterad: 5 april 2024