SMS med undersökning om behov inom mobilitet

Publicerad: 28 mars 2024 Uppdaterad: 3 april 2024

I samverkan mellan SITE-projektet och forskare vid Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna, pågår just nu en studie om hållbar mobilitet. I samband med det har Högskolan Dalarna under dagen skickat ut sms till slumpvalt utvalda personer om att delta i undersökningen.

Person håller i en mobiltelefon.

– Under dagen har Högskolan Dalarna skickat ut sms om att delta i undersökningen till slumpvalt utvalda personer där man via en länk i smset kan komma vidare till undersökningen, berättar Frida Torsein, delprojektledare SITE Destination.

Vilka är dina behov inom mobilitet?

Studien genomförs via en enkät som vänder sig till dig som antingen är fastboende i området, äger ett fritidshus eller besöker området som turist och handlar om dina behov inom mobilitet och transporter. Saknar du en busshållplats nära dig eller kanske en laddstolpe? Har du önskemål om resmöjligheter som i dagsläget saknas inom kommunen, mellan kommunerna, eller till och från: Sälen, Idre, Trysil och Engerdal?

– Ditt deltagande är mycket värdefullt och kommer att hjälpa till i utveckling och planering av transporter och mobilitet i området. Det går att delta i undersökningen till och med sista helgen i april, säger Frida.

Har du inte fått något sms kan du delta i studien via länken till enkätundersökningen om Transport och mobilitet i SITE-området och kommunerna Malung-Sälen, Älvdalen, Trysil och Engerdal. Länk till annan webbplats.

Uppdatering 3 april.
Högskolan Dalarna kommer att skicka ut en påminnelse om att delta i enkäten via sms 11 april.

Senast uppdaterad: 3 april 2024