Fast anställning väntar för nyutexaminerade undersköterskor

Publicerad: 21 mars 2024

I mitten av februari kom en efterlängtad dag för tretton medarbetare som studerat till undersköterska under ett och ett halvt års tid. Det stod examen på schemat och de var ett glatt gäng elever, handledare och chefer som hade samlats i Catharinasalen på Tallbackens äldreboende i Älvdalen.

Åtta medarbetare som tagit undersköterskeexamen.

Bakre raden: Ruhollah Husseini, Calle Hurtig, Marcus Olsson. Främre raden: Therese Nyman, Poya Tayebollah, Mia Rämgård, Eva Degerman, Saga Eriksson. Saknas på bild: Louise Nyman, Madeleine Nordkvist, Josefine Andersson, Markus Rahimi, Johan Larsson.

Sedan mitten av februari har vård och omsorg i kommunen därmed fått förstärkning av inte mindre än tretton nyutexaminerade undersköterskor. Det handlar då inte om nya medarbetare utan om medarbetare som i kombination med sitt ordinarie arbete har haft möjlighet att studerat till undersköterska.

Under ett och ett halvt år har det blivit många timmar med studielitteratur och praktiska moment för eleverna. Vilket har gett resultat. Alla kurser är godkända och handledare Anne Waldfelt och Eva Olsson som är sjuksköterskor i kommunen, berömmer sina elever medan de delar ut en vacker blomsterbukett och den efterlängtade broschen som man som undersköterska får när man klarat sin examen.

– Kommer ni ihåg alla kurser och hur ni har slitit? säger Anne och räknar upp alla kurser och många praktiska moment som eleverna har gått igenom innan hon fortsätter:

– Ni har kämpat på tillsammans och löst era uppgifter och det har varit både dagar, kvällar och även sena nätter, säger hon och tar eleverna tillbaka i tiden till starten för ett och ett halvt år sedan.

Det bryter ut ett sorl i rummet och man hör både skratt och suckar när eleverna minns tillbaka på studietiden.

– Men nu står ni här och vi vill säga ett stort lycka till och grattis, säger Anne och Eva som båda två har varit handledare, eller så kallade pedagogiska resurser, för eleverna.

Studier som ger lön för mödan

Mia Rämgård och Marcus Olsson arbetar båda två inom vård och omsorg i kommunen och har gjort det en längre tid, Mia på äldreboende och Marcus inom hemtjänsten. De är också två av dem som nu kan titulera sig som undersköterskor efter att ha fått möjlighet att studera samtidigt som de arbetar. En möjlighet som de båda uppskattar trots att det har varit en utmaning att studera samtidigt med arbete.

– Det var svårt i början, det gäller att hitta metoder som fungerar för en själv. Men även sammanhållningen i gruppen är viktig, det kommer upp många frågor och funderingar och där har det fungerat jättebra med hela gänget. Vi har haft mycket hjälp av varandra för att reda frågeställningar och tolkningar, jag hade inte klarat det själv, säger Mia.

Utbildningen är bred med många kurser som hänger ihop med varandra. När eleverna har läst alla kurser som ingår i yrkespaketet ger det totalt 1 500 poäng.

– Ibland tycker man att det blir repetition av det man redan lärt sig men saker hänger ihop och man får en bred förståelse. Diskussionstiden tillsammans i gruppen har varit väldigt intressant och viktig, säger Marcus.

– Här har Anne varit ett bra stöd, hon är fantastiskt kunnig och har hela tiden funnit tillhands, fyller Mia i.

Även om det har varit en utmaning att arbeta samtidigt med studier tycker båda att det har varit värt mödan.

– Det var fantastiskt att få det erbjudandet, det känns jättebra att arbetsgivaren vill satsa på en. Det blir också en bekräftelse för en själv att få kunskapen på pränt. Att få träna på alla praktiska moment under utbildningen har också varit väldigt nyttigt, säger Mia och Marcus håller med.

– Det känns jätteroligt att ha en färsk utbildning och nya kunskaper och att nu kunna använda den i arbetet, säger Mia avslutningsvis och Marcus nickar instämmande.

Äldreomsorgslyftet stärker kompetensen

Det är andra omgången undersköterskor som nu examinerats. I början av 2023 blev de första tolv klara. Att kommunen har haft möjlighet att erbjuda utbildning till personal inom vård och omsorg är möjligt tack vare det statsbidrag via Äldreomsorgslyftet som vi har fått. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

– Den här möjligheten är ett bra sätt för oss att kunna stärka kompetensen inom äldreomsorgen för att sedan kunna erbjuda våra medarbetare en fast tjänst. En vinn-vinn-situation som vi är väldigt glada för, säger Roland Back enhetschef för Furuvägens äldreboende i Älvdalen.

Senast uppdaterad: 21 mars 2024