Amerikansk militär kan komma till Älvdalen när Sverige utökar försvarssamarbetet med USA

Publicerad: 8 mars 2024

Regeringen vill utöka försvarssamarbetet med USA genom att teckna ett avtal som ger amerikansk militär tillgång till övnings- och skjutfältet i Trängslet utanför Älvdalen. Kommunstyrelsen kommer att lämna sina synpunkter på avtalet under nästa vecka.

Militär lastbil färdas på väg.

Foto: Roland Magnusson / Mostphotos

Syftet med avtalet är att underlätta militärt samarbete med USA och på så sätt öka Sveriges säkerhet. Avtalet med USA kompletterar de övergripande NATO-avtalen med bestämmelser för just amerikansk militär, dess personal, anhöriga och leverantörer. Det pekar också ut några av Försvarsmaktens anläggningar och områden som amerikanska trupper ska få tillgång till, däribland övnings- och skjutfältet i Trängslet.

Kommunstyrelsen lämnar sina synpunkter på avtalet

Eftersom avtalet påverkar Älvdalens kommun har kommunen fått förslaget på avtal på remiss från Försvarsdepartementet och kommer att besluta om ett svar på kommande kommunstyrelsesammanträde den 12 mars 2024. För att avtalet ska gälla behöver Riksdagen godkänna det.

Medborgare ska ha samma tillgång till övnings- och skjutfältet som i dag

För att avtalet ska kunna genomföras i praktiken krävs en del lagändringar. Ett förslag på lagändring i skyddslagen kan komma att påverka medborgarnas rörelsefrihet på de områden där amerikanska trupper befinner sig. Syftet med lagändringen är att skydda viktiga delar av den amerikanska militären och samtidigt värna om allmänhetens säkerhet.

Det är viktigt att våra medborgare även med amerikansk militär på plats kommer att ha samma tillgång till området vid övnings- och skjutfältet i Trängslet som idag. Området är populärt hos allmänheten som rekreationsområde och den rörelsefriheten anser vi ska finnas kvar, säger kommunalråd Peter Egardt (S) om det remissvar som kommunstyrelsen föreslås lämna till Försvarsdepartementet.

Andra möjliga konsekvenser av avtalet kan exempelvis vara mer tung trafik och slitage på infrastrukturen. Det är också viktigt att eventuell vidareutveckling av övnings- och skjutfältet samt infrastruktur gagnar det lokala näringslivet.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024