Preliminärt ekonomiskt resultat för 2023

Publicerad: 6 februari 2024

Årets resultat uppgår till 19,9 miljoner kronor vilket motsvarar 3,5 procent av skatteintäkterna. Det budgeterade resultatet för Älvdalens kommun 2023 var ett överskott på 5,7 miljoner kronor, vilket motsvarade 1,0 procent av de budgeterade skatteintäkterna jämfört med kommunens finansiella mål om 2,0 procent.

Hand som håller i en 20-, 50- och 200-kronorssedel.

Den största anledningen till det goda ekonomiska resultatet är att skatteintäkterna blev 12,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Det tack vare ökade generella statsbidrag samt en relativt god skatteutveckling. Sammantaget slutade finansverksamheten, där även bland annat ränteintäkter och räntekostnader ingår, på 16,3 miljoner kronor över budget.

-Jag är tacksam och mycket glad över det positiva resultatet vi har uppnått under 2023. Det ger oss ett nödvändigt ekonomiskt utrymme för att hantera de utmaningar vi står inför 2024 och 2025, säger Peter Egardt, kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens kommun.

Dock ökade förvaltningarnas nettokostnad med hela 47 miljoner kronor (10 procent) jämfört med 2022. Detta bland annat på grund av hög inflation och nytt pensionsavtal samt minskade intäkter som följd av sämre konjunktur och minskade riktade statsbidrag.

Under året hade tre av fyra förvaltningar ett budgetunderskott men totalt landade underskottet på endast -2,1 miljoner kronor vilket motsvarar -0,4 procent av budgeten.

Att budgetunderskottet trots den snabba kostnadsökningen blev så litet beror på att förvaltningarna hade ett stort överskott från 2022 och att budgeten inför 2023 höjdes med 25 miljoner kronor (vilket motsvarar en budgetökning med 4,9 procent jämfört med budget 2022).

Senast uppdaterad: 6 februari 2024