Maria och Björn blir tillförordnade förvaltningschefer

Publicerad: 12 januari 2024

Nu står det klart att det blir Maria Särnblad och Björn Tegnér som blir tillförordnade förvaltningschefer. Maria som chef för Vård- och omsorgsförvaltningen och Björn som chef för Samhälls- och utvecklingsförvaltingen.

Maria Särnblad, tillförordnad förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen och Björn Tegnér, tillförordnad chef för Samhälls- och utvecklingsförvaltingen.

Maria Särnblad, tillförordnad förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen och Björn Tegnér, tillförordnad chef för Samhälls- och utvecklingsförvaltingen.

Tillförordnad förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen

Maria Särnblad är ett bekant ansikte inom Vård- och omsorgsförvaltningen hos Älvdalens kommun. Maria har jobbat inom vården sedan 1995. Först några år som undersköterska och sedan vidare som sjuksköterska innan hon blev Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, i kommunen. De senaste 1,5 åren har hon haft rollen som enhetschef för hälsa, sjukvård och rehabilitering, HSR. Vilket innebär att hon har ansvar för all legitimerad personal som sjuksköterskor, rehab personal och anhörigstöd.

– Jag ser Maria som en otroligt trygg person med goda kunskaper om både den personal och verksamhet vi har. Vi ligger långt fram i kvalitén på vår äldrevård och Maria kommer att kunna ta till vara det goda arbete vi redan gör. Hon har även förutsättningar att hantera de utmaningar vi står inför med fler äldre och svårigheter att rekrytera personal med den kompetens vi behöver. Maria är rätt person att ta oss framåt, säger tillförordnad kommundirektör Thomas Kjellson.

Maria kommer ursprungligen från Köping men har bott i Älvdalen sedan hon var elva år. Från att ha semestrat i kommunen var det intresset för porfyr i kombination med silversmide som lockade hennes föräldrar att flytta hit på 80-talet. Maria blev kvar på orten och känner idag verksamheterna inom kommunen väl. Något hon själv tror kan vara en fördel.

– Att jag har god kännedom om verksamheterna och vet vad vi står inför för utmaningar tror jag är positivt. För mig är det ett ärofullt uppdrag och jag känner mig hedrad över att jag har fått frågan. Det känns spännande och jag känner mig trygg med uppdraget eftersom jag har så otroligt bra medarbetare. Det ska bli jätteroligt att fortsätta att arbeta för Älvdalens kommun i den här rollen, säger Maria Särnblad.

Maria Särnblad påbörjar sin tjänst 19 februari och går då parallellt med Mikko Talala under en period.

Tillförordnad förvaltningschef för Samhälls- och utvecklingsförvaltningen

Björn Tegnér är ”rakt igenom älvdalspojk” som han själv uttrycker det. Björn började sin bana genom att studera ledarskap i Växjö via det idrottsvetenskapliga programmet Coaching och sports management. En utbildning för den som är intresserad av att leda och utveckla framtidens idrott i föreningar, förbund, kommuner, företag och andra organisationer. Efter utbildningen fick Björn en tjänst som var uppdelad på två delar mellan Älvdalens gymnasieskola med Individuella programmet, IV, och Älvdalens utbildningscentrum med att bygga upp ett hockeygymnasium. Björn har själv varit hockeyspelare och är idag ledare inom Älvdalen Hockey. De senaste åren har han startat upp ett lag för tjejer och är just nu ungdomsansvarig i föreningen.

Björn gick sedan vidare och jobbade med ett EU-projekt med syfte att stötta arbetslösa ungdomar.

– Det var ett jobb som handlade mycket om personlig utveckling och att stötta ungdomar att ta sig vidare. Älvdalens kommun blev då uppmärksammad för att många ungdomar gick vidare till studier tack vara projektet. Det var kul, och utvecklande även för mig, berättar Björn.

I den vevan påbörjades även en diskussion och en utredning om Älvdalens kommun skulle ha en arbetsmarknadsenhet. Så blev det och Björn sökte och fick tjänsten som enhetschef för Arbete och utveckling. Ett uppdrag som innebar att bygga upp och utveckla enheten.

– Det var intressant, vi åkte runt till andra kommuner för att se hur de hade gjort och hämta lärdom och inspiration, berättar Björn.

Björn jobbade på arbetsmarknadsenheten i fem år innan han sökte sig vidare till Mora där han arbetade på Socialförvaltningen, som avdelningschef för arbete och integration i ett par år. När Björn sedan var föräldraledig började han fundera på att göra något annat, något med minde ansvar för att få en lugnare vardag. Så han sökte en utbildning på distans i e-tjänsteutveckling. Under utbildningen fick han tips om en vakant tjänst hos IT-enheten i Mora, som idag heter Edit – Enheten för digitalisering, innovation och teknik.

– Där har jag varit i tre år nu och det är ett jätteroligt jobb. Men när jag fick förfrågan om uppdraget att vara tillförordnad chef för Samhälls- och utvecklingsförvaltningen i Älvdalens kommun kunde jag inte tacka nej. Det känns alldeles för intressant och spännande och jag tror själv att jag har mycket att ge. Chefsrollen och personalfrågor är jag bekant med sedan tidigare, det som är annorlunda i den här rollen är att arbeta tillsammans med de andra förvaltningar för att uppnå kommunens bästa, säger Björn.

Björn har även ett öga för detaljer. Han förklarar att han är en person som är intresserad av det man ser i samhället, som när man går i en stad och ser hur man till exempel har belyst saker, det inspirerar honom och han ser möjligheter att ta till vara det fina vi har i vår kommun och lyfta det för att göra samhället vackrare och mer trivsamt för medborgarna.

– Sen har jag ju till stor del jobbat med samhällsutveckling i den digitala världen, och där jag ser att det skulle gå att utveckla inom kommunen och ge människor möjlighet att komma i kontakt med kommunen på nya sätt. Att vara med och driva den digitala utvecklingen, där kan jag bidra. Jag har även förstått att kommunen har en utmaning ekonomiskt, liksom många andra kommuner. I det tror jag även att jag har mycket att bidra med när det gäller att skapa en trygghet och ett lugn för personalen, jag vet att jag har en bra förmåga att ta människor. Jag ser jättemycket fram emot det här jobbet och tycker att det ska bli jätteroligt att jobba med Thomas som tillförordnad kommundirektör, avslutar Björn Tegnér.

Thomas Kjellson, tillförordnad kommundirektör, ser att man i rollen som tillförordnad chef över Samhälls- och utvecklingsförvaltningen behöver en bredd av kompetenser.

– Jag har en tro på att utveckling av Älvdalens kommun som glesbygdskommun kan ske bland annat genom digitalisering. För att tillhandahålla service åt medborgare, företagare och besökare behöver vi äga utvecklingen och styra mot framtiden, och det börjar i denna roll. Björn har förståelse för våra behov och kan se individen, samtidigt som han har en bred kunskap om olika kommunala förvaltningar. Till det har han ett stort teknikkunnande vilket sammantaget ger möjlighet att motivera till förändring, en spännande bakgrund som kommer ge oss förutsättningar att ta oss framåt, säger Thomas Kjellson.

Björn Tegnér börjar sin tjänst 4 mars och går då parallellt med Mariana Resar Bogg under en period.

Nu återstår det att utse tillförordnad förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen. Vi återkommer till det så snart det står klart vem det blir.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024