Thomas Kjellson blir tillförordnad kommundirektör

Publicerad: 21 december 2023

Efter samråd med allmänna utskottet har kommunstyrelsens ordförande Peter Egardt beslutat att utse Thomas Kjellson som tillförordnad kommundirektör. Han tillträder sin nya roll när nuvarande kommundirektör Stefan Linde avslutar sin tjänst.

Thomas Kjellson som blir tillförordnad kommundirektör på Älvdalens kommun ståendes på biblioteket intill en julgran

Thomas Kjellson har varit med i kommunens ledningsgrupp under flera år och har en lång erfarenhet som verkställande direktör, VD, för kommunens fastighetsbolag, Norra Dalarnas fastighet AB. Det innebär att han har den bakgrund och kunskap om kommunen som gör honom väl lämpad för den tillfälliga rollen som kommundirektör.

Som tillförordnad kommundirektör kommer Thomas att ha det övergripande ansvaret att leda och samordna kommunens arbete under den tid det tar att rekrytera ordinarie kommundirektör. Genom sin aktiva roll i kommunens ledningsgrupp och nära samarbete med kommundirektör Stefan Linde har Thomas redan en god insikt och stor förståelse för de utmaningar och möjligheter som kommunen står inför.

Peter Egardt är övertygad om att Thomas Kjellson kommer att axla rollen på ett ansvarsfullt och kompetent sätt under övergångsperioden. Processen för att rekrytera en permanent kommundirektör kommer att påbörjas inom kort.

Vi önskar Thomas stort lycka till i hans nya roll som tillförordnad kommundirektör och ser fram emot en effektiv ledning av kommunens verksamheter under denna period.

Senast uppdaterad: 21 december 2023