Rekryteringen av förvaltningschefer pausas i väntan på ny kommundirektör

Publicerad: 15 december 2023

I samband med att kommundirektör Stefan Linde går i pension den 31 mars 2024 har kommunens ledning beslutat att pausa rekryteringsprocessen av förvaltningschefer.

Flygbild med soluppgång över Älvdalen med kyrkan, skolan och kyrkogården en tidig vintermorgon.

I november annonserade kommunen efter ny förvaltningschef för Samhällsutvecklingsförvaltningen och ny förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen. Nu pausas de båda rekryteringsprocesserna tillfälligt eftersom kommundirektören valt att gå i pension.

-Ingen av kandidaterna har avfärdats. De som har hunnit söka tjänsterna har fått information via rekryteringsföretaget om att rekryteringsprocessen har pausats i väntan på den nya kommundirektören, säger Helena Halvarsson som är personalchef i Älvdalens kommun.

För närvarande pågår i stället arbetet med att tillsätta en tillförordnad kommundirektör. Det är kommunstyrelsens ordförande som ansvarar för det arbetet.

För att få en smidig övergång tillsätter kommunen också tillförordnade förvaltningschefer som ska leda verksamheten fram till dess att de ordinarie är på plats. Detta görs av tillförordnad kommundirektör efter att denne tillsatts.

Kravprofilen för den nya ordinarie kommundirektören kommer att tas fram av kommunstyrelsens ordförande i samarbete berörda.

När sedan den nya ordinarie kommundirektören är på plats återupptas rekryteringsprocessen av förvaltningschefer. Den nya kommundirektören har då att fatta beslut hur och när rekryteringsprocesserna kommer att återupptas. Det är viktigt genom att den nya kommundirektören ansvarar för rekryteringarna av de nya förvaltningscheferna.

Senast uppdaterad: 15 december 2023