Taxehöjning för att täcka ökade kostnader

Publicerad: 12 december 2023

Stora kostnadsposter som transporter, drift och behandlingskostnader har av omvärldsskäl ökat kraftigt. För att täcka kostnaderna och få en budget i balans höjer kommunen avfallstaxan med 15 procent.

En grön och en brun soptunna vid vägen en snöig vinterdag.

Foto: Johan Bjurer/Mostphotos

Avfallshantering bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Vilket innebär att avgifterna ska täcka kostnaderna. På senare år har kostnaderna för avfallshantering ökat betydligt mer än inflationen. Mellan 2021 och 2024 beräknas kostnaderna öka med 33 procent. Taxehöjningarna under perioden är ännu högre (52 procent) då taxorna 2021 inte täckte kostnaderna.

Älvdalen vatten och avfall AB:s styrelse samt kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige om en taxehöjning med 15 procent som skall öka verksamhetens intäkter med cirka 3,6 miljoner kronor och på så sätt ge en budget i balans 2024. Under måndagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige enligt förslaget och höjer därmed avfallstaxan från och med 1 januari 2024.

Under 2020-talet har verksamheten haft underskott på cirka 2 miljoner kronor per år (bortsett 2022). Detta trots höjda taxor. På grund av dessa underskott kommer bolagets tidigare upparbetade överskott vara förbrukade 2023–2024.

Senast uppdaterad: 12 december 2023