Kommundirektören väljer att avsluta sin anställning

Publicerad: 4 december 2023

Efter 14 år som kommundirektör i Älvdalens kommun har Stefan Linde på egen begäran valt att avsluta sin anställning. Beslutet kommer efter att tre förvaltningschefer valt att sluta av olika orsaker.

Stefan Linde som är kommundirektör i  Älvdalens kommun står framför fönstret i kommunhusets entré.

Stefan Linde, kommundirektör i Älvdalens kommun

– Det är inte mer än rätt att jag kliver av och låter min efterträdare får möjlighet att forma sitt eget lag för att driva kommunens agenda framåt på ett effektivt sätt, säger Stefan Linde, som väljer att lämna över den viktiga uppgiften att tillsätta kommunens ledningsgrupp till sin efterträdare.

Stefan Linde har beslutat att gå i pension i samband med att han avslutar sin anställning sista mars 2024. Hans engagemang och dedikation under de fjorton åren har varit av stor betydelse för kommunens framsteg och utveckling.

– Det har varit en händelserik tid där ingen dag varit den andra lik. Jag har varit ansvarig för att ge medborgarna den service man har rätt till. Det har vi tillsammans löst på ett bra sätt när vi samtidigt fått hantera mer extraordinära händelser, säger Stefan och tänker tillbaka.

– Jag hade inte mer än börjat min tjänst när vi hade en händelse med väldigt irriterade vietnamesiska bärplockare i Särna. De valde att kidnappa sina arbetsgivare!, berättar Stefan.

– Efter det hade vi 2015 ett massivt flyktingmottagande vilket gav en helt ny erfarenhet och ett stort engagemang från alla boende i kommunen. Därefter 2018 hade vi en stor skogsbrand på Älvdalens skjutfält där vi arbetade dygnet runt under hela sommaren. Branden hade inte kunnat släckas utan vår insats, inte minst med frivilliga resursgruppens stöd. Sedan 2020 fick vi hantera en pandemi med allt vad det innebar. Även detta löste vi på ett fantastiskt bra sätt. Jag är otroligt stolt över att fått leda så kompetenta medarbetare under så lång tid med så mycket händelser som blev det nya normala, avslutar Stefan.

Under sin uppsägningstid, på tre månader, kommer Stefan att fortsätta stödja en smidig övergång och överlämning av arbetsuppgifter. För att lösa de utmaningar kommunen står inför kommer det att krävas att kommunledningen och politikerna går i takt och krokar i arm för att kunna göra nödvändiga anpassningar och förändringar.

Ett av målen med kommunens nya organisation är att skapa utrymme för mer strategiskt arbete för kommunens kommundirektör och förvaltningschefer. Detta inkluderar en tydligare uppdelning mellan interna stöd- och specialistfunktioner och samhällsutveckling.

Senast uppdaterad: 4 december 2023