Lyckat utvecklingsprojekt med Skolverket och Högskolan Dalarna avslutat – nu blickar vi framåt!

Publicerad: 28 november 2023

Torsdag 23 november var Skolverket och Högskolan Dalarna på besök på Älvdalens biograf för att tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen avsluta det treåriga projektet ”Samverkan för bästa skola” samt för att blicka framåt inför framtida utvecklingsarbete i Älvdalens kommuns skolor.

Personal från Skolverket och Högskolan Dalarna tillsammans med personal från Barn- och utbildningsförvaltningen samlade på scenen på Älvdalens biografteater för avslutningsseminarium för det treåriga projektet Samverkan för bästa skola.

Avslutningsseminarium för projektet Samverkan för bästa skola.

Samverkan för bästa skola är ett regeringsuppdrag där Skolverket i dialog med skolhuvudmän och i samverkan med högskolor och universitet identifierar och genomför insatser för att öka kunskapsresultaten och likvärdigheten inom och mellan svenska skolor. I Älvdalens kommun har i tre år utvecklingsarbete pågått på Älvdalsskolan, Buskoviusskolan och på huvudmannanivå för att utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse.

Projektet uppges ha gett effekt i form av att elevernas resultat förbättrats, att det kollegiala arbetet utvecklats, att delaktighet och engagemang ökat hos personal och elever samt att sammanhållningen på skolorna blivit bättre.

Under torsdagsförmiddagen genomförde förvaltningen och Skolverket ett framtidsseminarium för att blicka framåt kring vad som behöver göras för att de fina resultaten inom projektet ska kunna bibehållas och utvecklas vidare. Nu kommer arbete att påbörjas för att även få in förskolan, Rot skola och Strandskolan i det systematiska kvalitetsarbete som påbörjats på förvaltningen.

Senast uppdaterad: 28 november 2023