Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen väljer att sluta

Publicerad: 27 november 2023

I fredags meddelade Mikko Talala, kommunens förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen, att han kommer att lämna sin befattning för att söka nya möjligheter och utmaningar.

Mikko Talala står framför ett bildkollage.

Förvaltningschef Mikko Talala

Mikko har spelat en central roll i kommunens utveckling under sin tid och i kommunen ledningsgrupp och inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet inom vård och omsorg är en oerhört viktig uppgift. Under Mikkos ledning och med stöd från jättebra kollegor har kommunen bland annat gjort flera satsningar för att utbilda nya undersköterskor.

- Det har varit en otrolig resa här på Älvdalens kommun. Vi har konstant strävat efter att säkerställa bästa möjliga vård för framför allt våra äldre. Det har inte alltid varit helt lätt, särskilt när det gäller att rekrytera tillräckligt med personal för att bibehålla patientsäkerheten. Det har varit en svår balansgång och jag är tacksam för det engagemang våra duktiga medarbetare har visat i dessa utmanande tider, säger Mikko Talala som nu valt att söka sig vidare.

- Det är mycket beklagligt att Mikko väljer att avsluta sin anställning. Mikko är en stor tillgång både för vår kommunledning och för Vård och omsorgsförvaltningen. Jag önskar Mikko all lycka i sin fortsatta karriär, säger Stefan Linde, kommundirektör i Älvdalens kommun.

Nu startar vi processen med att utse en efterträdare för att fylla den viktiga roll som en förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen har. Kommunen kommer att inleda en noggrann rekryteringsprocess för att säkerställa en smidig övergång och bibehålla kontinuiteten i förvaltningens arbete.

Det återstår att se vem som kommer att axla ansvaret och leda kommunens arbete in i nästa fas.

Senast uppdaterad: 27 november 2023