Frivilligt att arbeta varannan helg

Publicerad: 25 oktober 2023

Inget schemalagt arbete varannan helg för personalen i Älvdalens kommun om det inte sker frivilligt. Det blev beslutat under gårdagens möte med kommunstyrelsen.

Flygfoto över stationshuset, kyrkan i Älvdalen och trafikerade Dalgatan.

Nu har personalen inom bland annat vård och omsorg möjlighet att vara delaktig i planeringen av sina arbetstider under helger. Kommunstyrelsen beslutade 24 oktober att huvudinriktningen för personal inom Älvdalens kommun är att de inte ska ha schemalagt arbete varannan helg om det inte sker på frivillig basis hos enskilda medarbetare eller hos enskilda verksamheter.

Ansvaret för schemaläggning, planering av arbetspassens längd och täthet, hamnar därmed hos de enskilda enheterna igen. Naturligtvis under förutsättning att gällande lagstiftning och arbetstidsregler efterföljs.

Det innebär att vakanser i möjligaste mån täcks upp med timanställda medarbetare under en period fram till och med 30 april 2024. Detta ska sedan utvärderas verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Om utvärderingen visar ett behov av fler medarbetare, tillsvidareanställs de utifrån det verkliga verksamhetsbehovet.

Det kan innebära att en tillsvidareanställning på heltid uppnås genom arbete på olika enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Under vintern 2023/2024 vill kommunstyrelsen få en uppföljning vid varje sammanträde. Då särskild hänsyn ska tas till uppföljning av arbetsmiljön.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023