Älvdalens kommun klättrar en placering i företagsrankingen

Publicerad: 9 oktober 2023

Svenskt näringsliv presenterar årligen en ranking av det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner och i år har Älvdalens kommun klättrat från plats 173 till 172.

Kommunen bryter den negativa trenden och klättrar en placering i 2023 års näringslivsranking.

Kommunen bryter den negativa trenden och klättrar en placering i 2023 års näringslivsranking.

Det lokala företagsklimatet i Älvdalens kommun går nu åt rätt håll. Efter att tre år i rad ha tappat placeringar och betyg så kan vi glädjas åt en knapp förbättring jämfört med föregående år. Vi är i nivå med sverigesnittet i betyg och har klättrat en placering till 172: a plats. 96 företag i kommunen har svarat på den enkät som Svenskt näringsliv skickade ut i våras för att kunna fastställa årets ranking.

Blickar vi framåt så har vi det senaste året etablerat en rad nya kontaktytor och samverkansforum mellan kommunen och näringslivet som vi tror kommer ge en positiv utveckling och resultat för det lokala företagsklimatet kommande år. Exempel på det är näringslivsrådet, kompetensrådet norra dalarna och företagskonferens. Vi har också en ökad satsning på skola- och näringslivsaktiviteter som exempelvis lokala fadderföretag till högstadieklasser.

Syftet med den årliga rankningen av det lokala företagsklimatet i kommunerna är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen baseras på 18 olika faktorer som du kan läsa mer om på Svenskt näringslivs webbplats Länk till annan webbplats.. Områden där vi tappar är bland annat väg-, tåg- och flygförbindelser och tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Glädjande är att vi i kategorier som företagslönsamhet och kommunens information till företagen ligger bra till.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2023