Sensationellt stort intresse för älvdalskalektioner

Publicerad: 26 september 2023 Uppdaterad: 27 september 2023

När det äntligen blev möjligt för alla älvdalsbarn att läsa älvdalska i skolan var intresset större än någon kunnat ana. Ett mycket stort antal, så många som 170 elever, anmälde sig till älvdalskalektionerna som ligger antingen innan skolan börjar på morgonen eller efter skoldagens slut.

Händer som håller i knappar med texten "Ig will".

Redan i den handlingsplan som politikerna antog 2016 var ett av de långsiktiga målen att alla barn och unga i Älvdalen som vill ska ges möjlighet att studera älvdalska på grundskolans alla stadier från förskoleklass till årskurs 9. Nu har det blivit verklighet och kommunalråd Peter Egardt är mycket glad över det stora intresset.

- Jag vet att det finns ett stort intresse bland våra barn och unga och deras föräldrar att älvdalska ska kunna erbjudas i anslutning till skoldagen i grundskolan, men jag måste säga att jag är överrumplad över det enormt stora antalet anmälda elever, säger Peter.

Inom verksamheten i det Arvsfondsfinansierade projektet Wilum og Bellum (åren 2018-2022) utbildades ett antal pedagoger i älvdalska i ett samarbete med Högskolan Kristianstad och universitetslektor Yair Sapir, som bland annat doktorerat i nordiska språk.

Dessa lärare har nu uppdraget att undervisa barnen i älvdalska en lektion i veckan i Rots skola och på Älvdalsskolan. Tack vare projektet och ett arbete efter projektets slut finns utbildningsmaterial att tillgå. Det är de projektanställda Emil Andersson och Ulla Schütt som har sammanställt ett brett utbud av lär- och lekmaterial som nu kommer till användning.

-Det här är historiskt, säger Ing-Marie Bergman, som arbetar som älvdalsk samordnare i kommunen. Det här är ett kvitto på att arbetet i projektet Wilum og Bellum bär frukt och ett bevis på hur viktigt språket är för våra barn och ungdomar. Det är en del av deras identitet!

Senast uppdaterad: 27 september 2023