Vi lanserar film om hemberedskap

Publicerad: 25 september 2023

Beredskapsveckan startar 25 september och årets tema är Öva! Älvdalens kommun deltar med att lansera en lokal film om hemberedskap och samarbetar med Frivilliga resursgruppen (FRG) med information och praktiska tips till kommuninvånare och skolelever. Förhoppningen är att fler invånare ska stärka sin hemberedskap genom att ta del av informationen.

Beredskapsveckan är ett bra tillfälle att sätta extra fokus på vår beredskap för olika kriser. Under beredskapsveckan passar vi på att informera extra om hur vi tillsammans kan bygga ett motståndskraftigt lokalsamhälle.

Vi har i år därför tagit fram en lokalt anpassad film för att väcka intresse och informera dig som kommuninvånare vad du kan göra för att stärka din egen hemberedskap. Kommunen passar även på att öva mobil reservkraftshantering och vi vill uppmana alla att öva sin hemberedskap, säger Mariell Herrdin, beredskapssamordnare i Älvdalens kommun.

Förutom filmen om hemberedskap som finns på webbplatsen och på kommunens facebooksida kommer det att finnas informationsmaterial att läsa och hämta i kommunhuset. Frivilliga resursgruppen (FRG) kommer under vissa tider under veckan att finnas utanför butiker i Älvdalen, Särna och Idre för att dela ut informationsmaterial och prata om vikten av hemberedskap och ge tips för att öva hemma. Buskowiusskolan, Strandskolan och Älvdalsskolan får under veckan besök av FRG som då kommer att visa filmen om hemberedskap och diskutera hemberedskap med eleverna.

Omvärldsläget och erfarenheterna av extremväder till följd av klimatförändringarna gör det extra viktigt att vi som kommun tar vårt ansvar för att stärka vår gemensamma beredskap. Vi hoppas att du tycker det samma och passar på att ta del av vår information och övar under veckan, säger Mariell.

Aktiviteter under beredskapsveckan i Älvdalens kommun

Aktiviteter under Beredskapsveckan i Älvdalens kommun i samarbete med Frivilliga resursgruppen, FRG.

  • Informationsfilm om hemberedskap på Alvdalen.se och på Älvdalens kommuns facebooksida.
  • Informationsmaterial i form av foldern Sju dagar, broschyren Om krisen eller kriget kommer och ett förtryckt kort med viktiga telefonnummer finns att hämta i kontaktcenter i kommunhuset i Älvdalen.
  • FRG finns utanför livsmedelsbutiker i Idre, Särna och Älvdalen för att dela ut informationsmaterial och prata om vikten av hemberedskap och ge tips för att öva hemma.
    Idre torsdag 28 september klockan 11.00–13.00 och 16.30-18.00 utanför Ica.
    Särna fredag 29 september klockan 11.00–13.00 utanför Coop.
    Älvdalen fredag 29 september klockan 16.00–18.00 utanför Ica.
  • Filmvisning och diskussion om hemberedskap med eleverna i Buskowiusskolan, Strandsskolan och Älvdalsskolan där eleverna även får ett kort med viktiga telefonnummer.

Öva! Årets tema på beredskapsveckan

Med årets tema Öva! vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god hemberedskap så att man klarar sig minst en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), vecka 39, 25 september till 1 oktober, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

För att lyfta temat Öva! erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott, msb.se/hemberedskap

Övningsverktyget Sju dagar på MSBs webbsida Länk till annan webbplats.

Övningsfoldern Sju dagar för utskrift och tryck på MSBs webbsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 september 2023