Med blicken mot framtidens mobilitetslösningar

Publicerad: 8 september 2023

Torsdag förra veckan samlades 90 deltagare på Högfjällshotellet i Sälen. Inspiration och kunskap inom mobilitet och näringslivsutveckling stod på agendan inom fjälldestinationen SITE, Sälen-Idre-Trysil-Engerdal.

Paneldebatt under site-konferensen med representanter från destinationsbolagen, politiker och företagare.

Paneldebatt under site-konferensen med representanter från destinationsbolagen, politiker och företagare. Foto: Therese Nielsen.

Bland deltagarna var både små och stora aktörer från näringslivet representerade, alltifrån Idrefjäll och Skistar till enmansföretagare inom transport, boendeanläggningar och aktivitetsföretag från både Norge och Sverige.

Gemensamt för hela regionen är behovet av tillgänglig och smart förflyttning av människor och transport av varor inom kommunen, mellan kommuner och länderna samt till och från fjälldestinationerna.

Deltagare under site-konferensen lyssnar på en föreläsare som står på scenen.

Flera inspirerande föreläsare stod på scenen under dagen. Foto: Therese Nielsen.

Inspirerande föreläsare

För att bättre få insikt i framtidens utmaningar, nya beteenden och livsstilar föreläste Christer Ljungberg, Trivector AB. Han gav deltagarna inblick i vad den "tredje platsen" innebär, en plats där människor samlas som varken är hem eller arbetsplats, och hur detta kan kopplas till mobilitet, utveckling fram till i dag och framåt.

Ole Kristian Gjertsen från Ruter inspirerade om framtidens kollektivtrafik. Per-Arne Lislien berättade om redan befintligt projekt inom mobilitetslösning i Norefjell by og Lab som är föregångare inom mobilitetsutveckling.

Mest uppskattat bland deltagarna och främst företagarna på plats var systemlösningen som redan upphandlats i projektet, Freelway som är ett appsystem. Tobias Forngren grundare av systemet presenterade en lösning hur mobilitet kan effektiviseras.

Läs mer om Freelway och anmäl ditt intresse via googleformuläret. Länk till annan webbplats.

Engagerande workshops

Tobias Heldt och Beatrice Waleghwa från Högskolan Dalarna arrangerade workshop och sammanställde svar från deltagarna via datafunktionen Menti. Informationen kommer sedan användas vidare för att veta mer om behov och utmaningar som deltagarna upplevde inom dagens mobilitet. Högskolan Dalarna är medsökande i projektet och kommer skicka ut frågeformulär under hösten till alla företagare inom SITE regionen, detta som underlag för vidare forskning i projektet.

Samarbete för utveckling och hållbarhet

Deltog på scenen gjorde även Sofie Andersson, VD Fjätervålen och Ståle Sømåen, företagare på Femund II i Engerdal. De delgav utifrån sina verksamheter hur viktigt det är med utveckling för att bli hållbara destinationer och företag, de hade stora förhoppningar att SITEs projekt kan hjälpa företagen i rätt riktning.

Paneldebatt avslutade dagen med representanter från destinationsbolagen, politiker och företagare. De var överens om att SITEs projekt inom mobilitets och näringslivsutveckling är viktig för hela regionen.

Förutom inspiration och mer kunskap inom mobilitet fanns tid till nätverkande och mingel, kontakter knöts och nya samarbeten kan vi nog troligen se framöver efter denna konferens, en riktigt bra start i detta projekt inom mobilitet och näringslivsutveckling.

Senast uppdaterad: 8 september 2023