Hjälp oss bli bättre

Publicerad: 6 september 2023

Just nu genomför vi en medborgarundersökning tillsammans med SCB, Statistikmyndigheten. Älvdalens kommun gör medborgarundersökningen vartannat år för att du som kommuninvånare ska tycka till om vår kommun och våra verksamheter.

Illustration med personer, ett frågetecken och texten" Är du utvald?"

Medborgarundersökningen ger svar på hur du som invånare bedömer hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande du anser dig ha på kommunala beslut. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Är du utvald?

Undersökningen genomförs som en urvalsundersökning bland kommunens medborgare i åldrarna 18+ år. Det innebär att i en kommun som Älvdalens kommun med färre än 10 000 invånare skickar SCB ut enkäten till 1000 slumpmässigt utvalda kommuninvånare. I årets omgång deltar 162 kommuner och totalt i Sverige kommer 211 977 personer ingå i urvalet.

Enkäten kan förutom på svenska även besvaras på engelska och arabiska. Sista dag för att skicka in enkäten med post är 3 november och sista dagen för att besvara webbenkäten är 7 november.

Gå in på SCBs webbsida för mer information om undersökningen Länk till annan webbplats. och för att besvara frågorna. Dina inloggningsuppgifter får du som tillhör urvalet i brevlådan.

Tillhör du inte urvalet?

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och tjänster men inte tillhör det urval som fått SCBs enkät i brevlådan? Det går självklart bra att lämna en synpunkt via vår webbsida alvdalen.se/synpunkt.

Nyfiken på resultatet?

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal. För att underlätta jämförelser med andra kommuner och Sverige som helhet är resultaten från undersökningarna tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Senast uppdaterad: 6 september 2023