Gemensamt beslut mellan förvaltningschef och rektor om att avsluta tjänst

Publicerad: 12 juli 2023

Situationen under våren och arbetet med förbättringsåtgärder inom skolorna i Idre och Särna har varit en påfrestande tid.

Förvaltningschef Anna-Karin Olsson.

Förvaltningschef Anna-Karin Olsson går in som tillförordnad rektor.

Detta har lett fram till att förvaltningschef Anna-Karin Olsson och rektor Christine Lundberg samstämmigt kommit överens om att Christine slutar sin anställning från och med 1 september 2023.

När skolan startar upp till hösten kommer förvaltningschef Anna-Karin Olsson att gå in som tillförordnad rektor och kommer att fortsätta leda utvecklingsarbetet enligt handlingsplanen som är framtagen.

Senast uppdaterad: 12 juli 2023