Nu är vi i gång med "Det goda samhället –Älvdalens kommun 2030"

Publicerad: 28 juni 2023

Det var under företagarkonferensen i november 2022 som den gemensamma målbilden med namnet Det goda samhället – Älvdalens kommun 2030 tog form. Nu går arbetet vidare med en handlingsplan för de olika fokusområdena.

Näringslivsrådet under möte i juni 2023. Sittande från vänster Per Arne Pettersson, Peter Nygren, Kristin Haga, Marie-Louise Knuts och Frida Torsein. Bakre raden från vänster Stefan Linde, Stefan Nordin (medverkar via länk) och Torbjörn Zakrisson.

Näringslivsrådet under möte i juni 2023. Sittande från vänster Per Arne Pettersson, Peter Nygren, Kristin Haga, Marie-Louise Knuts och Frida Torsein. Bakre raden från vänster Stefan Linde, Stefan Nordin som medverkar via länk och Torbjörn Zakrisson.

Efter företagskonferensen 11–12 november 2022 sammanställdes ett underlag med en gemensam målbild för Älvdalens kommun och kommunens företag med namnet Det goda samhället – Älvdalens kommun 2030. Underlaget har sedan hanterats i olika grupper under våren för att formulera hur vi ska gå vidare tillsammans. Utifrån de olika fokusområdena finansiering, tillväxt, bostäder, kompetensförsörjning, infrastruktur, kommunikation och attraktivitet har de ansvariga för respektive område sammanställt en åtgärdslista. Tisdag 27 juni sammanträdde Näringslivsrådet för ett första möte om hur en handlingsplan för alla föreslagna områden på åtgärdslistan ska hanteras. Ett förslag på handlingsplan för åtgärderna kommer att presenteras under nästa företagskonferens som kommer att hållas någon gång under hösten eller i början av vintern 2024.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023